Gréckokatolícka eparchia KošiceVeriaci vo Voli obnovili svoj chrám

    (Voľa, 27.09.2015) Slávnosť 680-teho výročia od prvej písomnej zmienky o obci Voľa vyvrcholila odpustovou archijereskou svätou liturgiou vo farskom chráme Zosnutia presvätej Bohorodičky vo Voli. Hlavným slúžiteľom bol košický eparcha, vladyka Milan Chautur CSsR, ktorý pri tejto príležitosti posvätil aj obnovený interiér chrámu. Fresky v chráme zrekonštruoval Nikolaj Gmitro a nový prestol , svietnik a bohostánok vyhotovili miestni remeselníci Ján Horňák a Štefan Danko , veriaci farnosti Strážske.. V úvode slávnosti Štefan Gajdoš, starosta obce Voľa , privítal všetkých prítomných, medzi ktorými boli i kňazi v minulosti pôsobiaci vo farnosti Voľa, ako i kňazi okolitých farností Michalovského protopresbyterátu.

    Preosvietený vladyka Milan v homílii načrtol potrebu vrátiť sa k svojej vlastnej identite, ku skutočnej viere, ktorá uprostred mnohých myšlienkových prúdov dneška bude veriecich bezpečne viesť k životu s Ježišom. A tento návrat je možný práve cez Máriu, našu Matku, a cez najvážnejšie modlitby Cirkvi – Otče náš a Raduj sa, obsiahnuté v modlitbe svätého ruženca, ktorý nás vovádza do tajomstiev viery a priťahuje ku Kristovi.

    Svätú liturgiu doprevádzal svojím spevom Zbor presvätej Bohorodičky Ochrankyne z farnosti Strážske pod vedením pani Jarmily Praščákovej, ako aj mládež z farnosti Strážske. Na záver slávnosti vďační veriaci obdarovali vladyku veľkou tortou s biskupským erbom. Zo slov vďaky za otcovskú starostlivosť a lásku sa dostalo aj miestnemu duchovnému otcovi, Ladislavovi Praščákovi.

    Farnosť Voľa patrí medzi najstaršie cirkevné obce v Košickej eparchii. K najvýznamnejším rodákom patrí o. Juraj Bumbera SJ, ktorý bol väznený pre svoju apoštolskú horlivosť. Po rehabilitácii Gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968 až do svojej smrti v roku 1996 pôsobil v Prešove ako správca farnosti.

autor: o. Jaroslav Girovský
dátum: 28.09.2015

Foto: Peter Kičinka

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka