Gréckokatolícka eparchia KošicePúť slovenských gréckokatolíkov do Máriapócse

    (Máriapócs, Maďarsko, 15.9.2015) Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska sa gréckokatolíci Košickej eparchie a Prešovskej archieparchie stretli na najväčšom pútnickom mieste gréckokatolíkov v Máriapócsi v Maďarsku.

    Program sa začal na pravé poludnie privítaním pútnikov miestnym farárom o.Istvánom Pappom, správcom pútnickeho miesta. V svojom príhovore priblížil krátku históriu sĺziacej ikony presvätej Bohorodičky, ktorej tristé výročie slzenia sa v tomto roku oslavuje. Zároveň poďakoval prítomným za každoročné púte zo Slovenska. Nasledovala modlitba posvätného ruženca, ktorý viedol a pripravil správca farnosti Falkušovce o.Emil Zorvan s mládežou. Nasledoval akatist k presvätej Bohorodičke, ktorý viedol o.Slavomír Jusko. Počas modlitieb v areáli baziliky mnohí pútnici pristúpili k sviatosti zmierenia. Úmyslom púte bola modlitba za Národný pochod za život v Bratislave.

    Svätej liturgii predsedal protosynkel Košickej eparchie, o. Vladimír Tomko, ktorý vo svojej homílii povzbudil k účasti a modlitbe za Národný pochod za život. Spev viedol prešovský katedrálny zbor pod vedením Valérie Hricovovej. Po molebene sa účastníci zasvätili presvätej Bohorodičke - Matke života. V novom pútnickom dome sa na záver konalo krátke agapé, pripravené domácim tímom pútnickeho miesta.

    Tento rok to bola už devätnásta púť slovenských gréckokatolíkov. Púte začali iniciatívou o.Vojtecha Horňáka, a ďalších duchovných otcov v rámci svojich farských púti. V posledných rokoch sa koná jedna spoločná púť pre všetkých slovenských gréckokatolíkov. Na púti sa zúčastnilo 2000 veriacich z viac ako 40 farností so svojími duchovnými otcami. Prosíme o modlitby za budúci jubilejný 20. ročník.

Za organizátorov: o.Dávid Zorvan,
o.Ján Maťaš,
o.Maroš RinikFoto: Radoslav Záhorský

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka