Gréckokatolícka eparchia KošiceKošická eparchia sa zastáva novodoboutláčaných

    Veriaci Košickej eparchie sa 20. septembra zúčastnili druhého Národného pochodu za život v Bratislave, aby svojou prítomnosťou a podporou tejto celoslovenskej akcie poukázali na najdôležitejšie hodnoty rodiny a života, ktoré treba chrániť. Dopoludnia sa najprv zhromaždili v Kostole sv. Ladislava, kde archijereskú sv. liturgiu slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha.

    Vo svojej homílii vladyka poukázal na život ako na najväčšiu hodnotu,„na ktorú ľudia často zabúdajú, kým im o život nejde.“ Upozornil, že človek nie je náhodným zhlukom buniek, ale svoju hodnotu odvodzuje od svojho Stvoriteľa, preto má aj zodpovednosť plniť Božie príkazy, čím si zachová nie len kvalitu fyzického života, ale aj svoj večný život. Liturgický spev viedla pani Katarína Potocká a zbor, ktorý vytvorila mládež z farností Košice-Ťahanovce, Rakovec nad Ondavou, Zemplínska Teplica, a žiaci Katolíckej strednej pedagogickej školy v Košiciach. Preplnený chrám sa spoločnou modlitbou posilnil na vydanie verejného svedectva o radosti zo života.

    V úvode slávnosti, správca kostola, Mons. Vendelín Pleva privítal všetkých pútnikov eparchie, na čele so svojím biskupom a vyše päťdesiatimi kňazmi. Symbolicky sa táto liturgia slávila práve v chráme, v ktorom sa v roku 1968 konala aj prvá slávnostná svätá liturgia po tom, čo bol verejný život Gréckokatolíckej cirkvi zakázaný v roku 1950 a cirkev oficiálne zanikla. Na druhom Pochode za život sa však gréckokatolícki veriaci postavili na obranu života novodoboutláčaných – ešte nenarodených detí.

autor: Jaroslav Girovský

Foto: Pavol Pastornický

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka