Gréckokatolícka eparchia KošiceKošickí gréckokatolíci sa utiekajú k Bohorodičke

    KOŠICE, 12-13. septembra

    I tento rok sa uskutočnila eparchiálna odpustová slávnosť vo farnosti Narodenia presvätej Bohorodičky. Hlavným hosťom a kazateľom bol arcibiskup vladyka Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, ktorý pri tejto príležitosti aj posvätil obnovený interiér katedrálneho chrámu a ikony blažených hieromučeníkov Teodora Romžu a Pavla Petra Gojdiča. Reštauračné práce realizovali majstri zo Sečoviec, Jozef Takáč a Peter Vereščák.

    Odpustová slávnosť bola vyvrcholením duchovnej obnovy s ústrednou témou „Rodina plná života,“ ktorej exercitátormi boli rehoľní kňazi východného i západného obradu. Odpustový program začal v sobotu deviatou hodinkou a zahŕňal liturgické modlitby ako večiereň, povečerie či utiereň, i modlitbu posvätného ruženca či Eucharistickú adoráciu so sviečkovým sprievodom. Ústredným bodom sobotného programu bola svätá liturgia, ktorú celebroval vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha. Vo svojej homílii poukázal na potrebu manželských párov a rodín odpovedať na nádej, ktorú Boh do nich vložil už pri stvorení, a to konkrétne zodpovednosťou v láske. „Človeka robí šťastným láska, ktorá zjednocuje,“ znelo katedrálou ako posolstvo určené pre všetkých.

    Hlavným celebrantom nedeľnej svätej liturgie bol arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, ktorý poukázal na mariánsku úctu ako na výsledok vďaky Bohu za matku, ktorú nám On dal. Mária totiž porodila Krista, nášho Spasiteľa a Vykupiteľa a tým sa stala matkou nášho nového života. Obe sväté liturgie svojím spevom doprevádzal miestny katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda pod vedením Lucie Lovášovej.

    Dôležitým bodom programu bola beseda s vladykom Milanom na tému: II. Národný pochod za život. Moderátorom besedy bol o. Michal Hospodár a zúčastnenými diskutérmi boli aj o. Dušan Škurla, spoluorganizátor Národného pochodu za život, o. Juraj Tomáš, člen duchovnej sekcie prípravy Národného pochodu za život za Košickú eparchiu, o. Cyril Jančišin ml. a manželia Hricovi z Hnutia kresťanských rodín. Diskusia povzbudila všetkých prítomných k snahe vydať jasný signál celému Slovensku svojou účasťou na Pochode za život. Snaha podporiť rodinné spoločenstvá však neostala iba na teoretickej rovine. Všetci prítomní boli pozvaní zúčastniť sa agapé a tak vytvoriť jednu kresťanskú rodinu, v ktorej sa každý môže cítiť milovaný. Zaiste každý veriaci, ktorý sa zúčastnil odpustovej slávnosti si odniesol mnoho Božích milostí a povzbudenia do vlastného života.

autor: Jaroslav GirovskýFoto: Pavol Pastornický

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka