Gréckokatolícka eparchia KošiceOdpustová slávnosť farnosti Košice-Ťahanovce

    Po duchovnej obnove, počas ktorej redemptoristi, kňazi Milan Záleha a Juraj Rizman povzbudzovali veriacich k životu svätosti, Gréckokatolícka cirkev, farnosť Košice-Ťahanovce, zasvätená blaženým hieromučeníkom Pavlovi Petrovi Gojdičovi, prešovskému biskupovi a Metodovi Dominikovi Trčkovi, redemptoristovi, slávila v nedeľu, 6. 9.2015, odpustovú slávnosť. Radosť a hojnosť Božích milostí z tejto udalosti znásobovala aj prítomnosť a modlitba vladyku Milana Chautura, CSsR, košického eparchiálneho biskupa, ktorý slávil svätú liturgiu, na ktorej sa zúčastnili aj kňazi bývajúci vo farnosti, prof. ThDr. Vojtech BOHÁČ st. PhD., titulárny kanonik, a doc. ICDr. František Čitbaj PhD.,stavroforný protojerej. Vo svojeje homílii vladyka varoval pred extrémizmom, ktorý dnešnú dobu zasahuje vo viacerých rovinách, ekonomickej, názorovej a intelektuálnej. Za príklad uviedol blahoslavených mučeníkov Pavla Petra a Metoda, Dominika, ktorí odmietli prijať extrémizmus svojej doby, a to za cenu vlastného života a týmto spôsobom vyzval veriacich k čnosti miernosti. Pri tejto príležitosti vladyka Milan tiež posvätil obnovený interiér chrámu a priestory farskej kancelárie, ako i predstavil nového kaplána vo farnosti Košice Ťahanovce, Mgr. Jána Fedorišina.

autor: Jaroslav Girovský
dátum: 07.09.2015


© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka