Gréckokatolícka eparchia KošiceSeptembrová fatimská sobota

    Gréckokatolícki mariánski ctitelia sa aj napriek sychravému počasiu zúčastnili modlitieb a liturgických slávení fatimskej soboty v Klokočove. Témou tohto dňa bola „Výzva zasvätenej čistoty.“ Svätú liturgiu celebroval vladyka Milan Chautur, CSsR, košický eparchiálny biskup, ktorý vo svojej homílii pripomenul hodnotu života dieťaťa, upozornil na povinnosť rodičov chrániť ho po stránke fyzickej, ako i morálnej a starať sa i o jeho duchovný rozvoj, tak ako to robila Presvätá Bohorodička, na ktorú poukázal ako na vzor matky – ochrankyne života. V závere homílie vladyka vyzval k praktickému svedectvu vo forme Pochodu za Život, ktorý sa uskutoční 20.09.2015 v Bratislave. Po skončení svätej liturgie miestny kňaz, Mgr. Peter Čintala, v mene všetkých veriacich blahoželal vladykovi Milanovi k jeho narodeninám. Zo svojej otcovskej starostlivosti o svojich veriacich, vladyka Milan v tento deň predstavil troch kňazov ustanovených na službu exorcistu. Duchovní otcovia, Ľubomír Petričko, Matúš Marcin a Milan Šeliga, sú zároveň poverení službou modlitieb za oslobodenie, ktoré sa budú organizovať každý druhý piatok v mesiaci v chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Klokočove. Program začne o 16.00 h možnosťou pristúpiť k sviatosti zmierenia. O 17.00 h bude nasledovať svätá liturgia s katechézou a napokon modlitby oslobodenia s možnosťou osobných rozhovorov.

autor: Jaroslav Girovský
dátum: 07.09.2015
© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka