Gréckokatolícka eparchia KošicePútnici v Klokočove obdarovaní Bohom cez Máriu

    (Klokočov 15.-16. august) Ani horúce slnko neodradilo množstvo pútnikov, ktorí sa pri príležitosti hlavnej odpustovej slávnosti Košickej eparchie stretli v pútnickom Klokočove (o. Michalovce). V sobotu podvečer vladyka Milan Chautur, košický eparcha, posvätil obnovený chrám, ktorý uchováva kópiu milostivej ikony Bohorodičky, a dve zrekonštruované kaplnky. V pútnickom areáli slávil archijerejskú sv. liturgiu, pri ktorej spev viedol mládežnícky zbor zo Stanče. V homílii vladyka uviedol, že stav vonkajšej náboženskej príslušnosti u mnohých kresťanov nie je dovedený do osobného vzťahu s Bohom. Na príklade Márie, Lazárarovej sestry ukázal, že najpotrebnejšie pre nás je pokorne počúvať slová pravdy a nechať v srdci doznievať Božiu blízkosť. „Ak by na Slovensku boli deklarovaní kresťania aj skutočne veriaci, nemali by sme v spoločnosti problém obhájiť pravdu o dare života, manželstve, či rodine.“ Prítomných nabádal na spoločnú modlitbu v rodinách so vzájomným obdarovaním sa o osobný pohľad viery. Program púte pokračoval v noci dialógmi na tému Národného pochodu za život a Krížovou cestou pre mladých.

    V nedeľu duchovnú atmosféru areálu spestrila Anka Servická svojím pásmom modlitby a piesní. Pri archijerejskej liturgii prijali dvaja diakoni Lukáš Mitro a Ján Fedorišin vkladaním rúk vladyku Milana sviatosť Kristovho kňazstva. V slávnostnej homílii vladyka Ján Babjak, prešovský metropolita načrtol hlboký vzťah medzi Bohorodičkou a Najsvätejšou eucharistiou. Poukázal na to, že Mária svojím „áno“ sa stala koreňom a príčinou eucharistie, lebo sprostredkovala príchod Krista, ktorý nám zanechal seba samého v tejto obdivuhodnej sviatosti. Mária, tak ako pozemská matka, prestiera stôl k obetnej eucharistickej hostine pre všetky svoje deti a túži, aby sme z neho často jedli. Ďalej vladyka Ján vyzdvihol úžasnú duchovnú moc kňazstva, ktorá prevyšuje každú svetskú moc. Veriacich povzbudil, aby si vážili kňazov, lebo cez nich Boh obdarúva svet veľkými darmi. Koncelebroval aj vladyka John Kudrick z eparchie Parma (Ohio, USA) a niekoľko desiatok kňazov. Zo slávnosti bol zaslaný aj telegram Svätému Otcovi Františkovi. Tradičné myrovanie umocnilo atmosféru vzájomnej lásky niekoľkotisícového zástupu veriacich a ich jednoty pod ochranným plášťom nebeskej Matky.

autor: Michal Hospodár
dátum: 16.08.2015

Foto: Radoslav Hospodár

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka