Gréckokatolícka eparchia KošiceCyrilo-metodská slávnosť v Sečovciach

    (Sečovce 3.-4.7.2015) Tohtoročná slávnosť ku cti sv. Cyrila a Metoda v gréckokatolíckej farnosti Sečovce sa začala o deň skôr. Na prvý júlový piatok po sviatočnej večierni slávil archijerejskú sv. liturgiu vladyka Milan Chautur, košický eparcha. Liturgický spev viedol miestny zbor zo Sečoviec. V kázni pripomenul, že v preambule Ústavy Slovenskej republiky zaznieva zmienka o cyrilo-metodskej tradícii. Základom tejto tradície je, aby sa v zrozumiteľnej reči počúvalo Božie slovo a tak formovalo ľudí. Ale často sa v praxi vedome zastiera pôvodný význam tejto tradície. A pritom sa ani nezamýšľame nad dôsledkami tohto odklonu. Ďalej zdôraznil, že na odovzdávanie viery je najlepším prostredím rodina. Ak sa v rodine viera žije, to zaručí, že pojem cyrilo-metodská tradícia nebude prázdnym. Po sv. liturgii oslovili rehoľníci prítomných hudobno-dramatickou formou, v ktorej predstavili tajomstvo vzniku a realizácie rehoľného povolania. Aj toto pásmo dokazuje, že zasvätené osoby sú obyčajní ľudia, ktorí odpovedali na zvláštne Božie volanie.

    V sobotu po Akatiste k sv. Cyrilovi a Metodovi vyvrcholila odpustová slávnosť archijerejskou liturgiou, ktorú slávil vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha. Spevom ju sprevádzal Zbor sv. Jozefa z Michaloviec pod vedením Márie Gofusovej. V kázni sa vladyka zaoberal vysvetlením pojmu tradície ako fenoménu odovzdávania do ochrany toho, čo je dôležité. Lenže pojem tradície je dnes už často vyprázdnený. „Preto hovorme s ľuďmi tohto sveta o zdravom rozume. A to o zdravom rozume v medziľudských vzťahoch, v prejavoch viery, v osobnej slušnosti, vo výchove atď.“ Za priliehavú formu súčasnej evanjelizácie označil vlastný príklad kresťanského života v rodinách i v spoločnosti. Ak nanovo uveríme v Kristovu lásku, celý náš život dostane harmóniu a zmysel. Modlitba, krásne počasie a priateľská atmosféra urobili dvojdňové podujatie zážitkom pre prítomných uprostred bežného života.

autor: Michal Hospodár
dátum: 05.07.2015


© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka