Gréckokatolícka eparchia KošicePožehnanie nového ikonostasu, krížovej cesty a obnoveného chrámu v Trhovišti

    31. mája 2015, prvú nedeľu po sviatku Päťdesiatnice, na sviatok všetkých svätých, sa v Gréckokatolíckej farnosti Trhovište konala odpustová slávnosť spojená s historickou udalosťou. Pred archijerejskou liturgiou, ktorej predsedal vladyka Milan Chautur, košický eparchiálny biskup bol požehnaný nový ikonostas, krížová cesta a obnovený chrám. Vo svojej homílii poukázal na ikonostas, ako na podstatnú súčasť každého byzantského chrámu, ktorý nie je oddeľovaním sa duchovenstva od Božieho ľudu. Ale tým, že je tvorený mnohými ikonami, stáva sa oknom do neba. Ďalej povzbudil k túžbe po svätosti podľa príkladu našich blažených hieromučeníkov, ktorých relikvie sa nachádzajú v tomto chráme. Archijerejskú liturgiu obohatili Zbor sv.Jozefa z Michaloviec a domáci mládežnícky zbor. Na záver slávnosti miestny farár odovzdal ďakovné listy cerkovníčke p.Anne Gavaľovej , kantorke p.Márii Paľovčíkovej a hlavnému kurátorovi p.Blažejovi Kačkošovi za celoživotnú aktívnu spolupráci pri zveľaďovaní života farnosti a Božieho chrámu. Po myrovaní a sprievode okolo chrámu s čítaním evanjelií do všetkých svetových strán, bola slávnosť zakončená mnohoľitsvijem sv. otcovi Františkovi, nášmu vladykovi Milanovi a všetkým zúčastnením. Slávnosti sa zúčastnilo 13 kňazov oboch katolíckych obradov a brat farár z miestnej Reformovanej kresťanskej cirkvi zo svojimi veriacimi.

    Ikonostas zhotovili miestny stolár p.Miroslav Hurčík, ikony napísal p.Peter Vereščák zo Sečoviec, rezbárske práce urobil p.Vladimír Smuda z Rajeských Teplíc a zlatníkom bol p. Jozef Takáč zo Sečoviec. Na celú obnovu chrámu prispeli veriaci z celej farnosti, zahraničné nadácie Kirche in Not, Merzbistum Köln, VÚC Košice a Obec Trhovište. Gréckokatolícky chrám v Trhovišti bol postavený v rokoch 1811– 1818. V dvestoročnej histórii, chrám prešiel mnohými opravami. Veriaci do tohto chrámu prichádzajú z Bánoviec nad Ondavou, Horoviec, Tušickej Novej Vsi, Moravian a Lučkoviec, keďže vo svojich obciach nemajú vlastný chrám.

    Pred slávnosťou prebiehala duchovná obnova na tému: Zasvätený život. Vo štvrtok ju viedol o.Polykarp Jacoš, OSBM z monastiera otcov baziliánov z Trebišova. V homílii predstavil život sv. Bazila Veľkého a sv. hieromučeníka Jozafáta Polockého. Po sv.liturgii bola prezentácia sestier baziliánok zo Sečoviec o ich rehoľnom živote a misii na Slovensku. V piatok obnovu viedol o.Metod Lukačik, CSsR z kláštora otcov redemptoristov. V homílii vysvetlil tri rehoľné sľuby, chudobu, čistotu a poslušnosť na živote Božieho služobníka otca Jána Ivana Mastiliaka, CSsR, rodáka z Nižného Hrušova. Po sv.liturgii nasledovala prezentácia sestier služobníc Nepoškvernenej Panny Márie z Michaloviec o svojej pastoračnej službe a živote blaženej Jozafáty Hordaševskej a mučeníčky Tarzície Mackiv.

autor: o.Maroš Rinik, farár
dátum: 03.06.2015Fotogaléria z akcie je tu:
http://www.grk-trhoviste.estranky.sk/fotoalbum/2015/pozehnanie-ikonostasu-31.5.2015/

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka