Gréckokatolícka eparchia KošiceOslava Päťdesiatnice spojená s vysviackou nových diakonov v Michalovciach

    V predvečer sviatku Zostúpenia Svätého Ducha sa v bazilike minor v Michalovciach začala eparchiálna odpustová slávnosť, tematicky zameraná na duchovnosť kňazov. Pri archijerejskej liturgii slávenej dvomi biskupmi a vyše päťdesiatimi kňazmi prijali diakonské svätenie štyria kandidáti za Košickú eparchiu a jeden za Mukačevskú eparchiu. Vladyka Milan Chautur v homílii uviedol, že apoštoli po Kristovom nanebovstúpení poslúchli jeho výzvu a očakávali prisľúbeného Svätého Ducha. Tak na nich zostúpila moc zhora, aby mohli plniť poslanie evanjelizácie sveta. Novovysvätených diakonov upozornil, že strácajú výlučnosť osobného rozmeru a prijímajú už cirkevný rozmer svojho života. Súčasne prijímajú zodpovednosť za čosi nadčasové, čo presahuje človeka. Všetkých prítomných vyzval, aby sa otvorili pre prijatie Ducha a dali sa ním riadiť vo svojom živote. Pri tomto podriadení treba počítať aj s prekvapeniami a zmenami, kedy impulzy Svätého Ducha potlačia našu svojvôľu. „Na druhej strane prítomnosť Ducha napĺňa srdce človeka radosťou, pokojom a ostanými darmi“. V závere slávnosti poďakovali svojim svätiteľom Adam Mackovjak za diakonov Košickej eparchie a Oleh Hrihorij z dediny Bohdan v rachivskom protopresbyteráte. Nádhernú liturgiu v preplnenej bazilike spevom sprevádzal Zbor sv. Jozefa pod vedením Márie Gofusovej.

    V nedeľu vyvrcholila slávnosť archijerejskou liturgiou, pri ktorej Božie slovo ohlásil vladyka Milan Šášik, mukačevský eparcha. Vychádzal z evanjelia do prameňoch živej vody. Slávnosť Päťdesiatnice označil za narodenie Cirkvi, v ktorej Svätý Duch naďalej pôsobí a pomáha nám stavať ľudskú i kresťanskú zrelosť. Spomenul aj prenasledovanie gréckokatolíckej cirkvi na Ukrajine a prítomných povzbudil, aby sa neuspokojili so všednosťou a nepodstatnými vecami, ale pomocou Ducha prežívali autentické kresťanstvo v láske. Záverečným obchodom s čítaním evanjelií sa ukončila svätodušná púť, ktorá okrem novým služobníkov cirkvi priniesla duchovné bohatstvo do sŕdc veriacich.

autor: Michal Hospodár
dátum: 25.05.2015

Foto: o. Michal

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka