Gréckokatolícka eparchia KošiceFormačný deň kňazov Košiciach spojený s darcovstvom krvi

    (Košice 21. mája 2015) Kňazský formačný deň kňazov Košickej eparchie sa začal skoro ráno v biskupskej rezidencii netradičným činom. Pojazdnej transfúznej stanici v Košiciach darovalo krv vyše tridsať kňazov. „Na jednu kardiologickú operáciu potrebujeme krv od štyroch darcov,“ uviedla MUDr. Jitka Mačalová a vysoko ocenila túto dobrovoľnú a záslužnú aktivitu.

    Po modlitbe vladyka Milan Chautur, košický eparcha vo svojom príhovore nabádal kňazov, aby vnímali aj osobné problémy svojich veriacich. „Ježiš sa prihováral masám, ale venoval sa napríklad žene Samaritánke, ktorú priviedol k náprave života. Lebo človek je tvor spoločenský, ale svoje ťažkosti radšej chce riešiť v intimite.“ V prednáškovom bloku vystúpil o. Ľuboslav Petričko, exorcista eparchie. Zo svojej skúsenosti sa venoval koreňom duchovných zranení a poukázal aj na spôsoby ich terapie. Za koreň duchovných zranení označil egoistickú lásku k sebe. Varoval pred duchom urazenosti a neodpustenia, ktorý duchovne „hryzie“ človeka a zotročuje ho. Venoval sa aj prípadom posadnutia, keď človek dá priestor démonom, ktorí ho popudzujú k zlu. V druhej prednáške o. Matúš Marcin komentoval pastiersky list biskupov Toskánska o škodlivosti praktík mágie a okultizmu. Ako účinné prostriedky na boj so Zlým označil dobrú sv. spoveď, čítanie Božieho slova, modlitbu a pôst. Zdôraznil, že bez duchovnej dispozície viery sú cirkevné požehnania neúčinné. Spolubratom odporúčal literatúru, ktorá obsahuje praktický návod na vyliečenie z pút posadnutia. Prednášajúci potom spolu reagovali na doplňujúce otázky k téme stretnutia.

    V informačnom bloku vystúpili zástupcovia eparchiálnych rád a komisií, aby priblížili plánované eparchiálne podujatie v nadchádzajúcom letnom období. Kňazský deň priniesol veľa pastoračných podnetov do každodennej kňazskej služby.

autor: Michal Hospodár
dátum: 25.05.2015

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka