Gréckokatolícka eparchia KošiceSPOLOK HODNOTIL

    Už po siedmykrát od svojho obnovenia sa zišli v Michalovciach členovia Spolku sv. Cyrila a Metoda na valnom zhromaždení, aby zhodnotili činosť za uplynulé obdobie, tentoraz za roky 2011 - 2015. Program začal koncelebrovanou sv. liturgiou v Bazilike minor Svätého Ducha pri kláštore oo. redemptoristov. Hlavným celebrantom bol košický protosynkel o. Vladimír Tomko, homíliu kázal protosynkel Bratislavskej eparchie o. Vladimír Skyba, spoluslúžili prítomní kňazi. Pri liturgii účinkoval chrámový zbor sv. Jozefa.

    Stretnutie členov a sympatizantov SSCM, ktoré sa nieslo aj v znamení významného životného jubilea predsedu tejto ustanovizne o. doc. ThDr. Michala Hospodára, PhD., pokračovalo pracovnou časťou v priestoroch hotela Mousson. Rokovanie otvoril o. Michal, po úvodnej básni Juraja Dudu v podaní PhDr. Jozefa Mižáka odzneli pozdravy hostí – o. Vladimíra Skybu, Mgr. Viliama Záhorčáka, primátora mesta Michalovce, Ing. Mariána Tkáča, PhD., predsedu Matice slovenskej a ďalších hostí.

    Ďalšiu časť rokovania viedol Peter Hospodár. Správu o činnosti SSCM predniesol o. M. Hospodár. Okrem pravidelnej publikačnej činnosti – knihy, podielové knihy či príležitostné bulletiny – sa Spolok zaslúžil o skulptúru (plastika) sv. Cyrila a Metoda, ktorá je osadená na Hollého ulici pred michalovskou farou, podieľal sa na odhalení pamätnej tabule bývalému podpredsedovi spolku Mgr. Pavlovi Kušnírovi v Barci, inštalovaní a otvorení pamätnej izby ThDr. Jána Murína v Sečovciach. Spolok taktiež podporil výrobu televízneho dokumentu o močarianskom rodákovi Gorazdovi Zvonickom a v Šamudovciach, kde bol pokrstený, sa podieľal na príprave spomienkového podujatia. Spolok sa taktiež podieľal na organizovaní prehliadok vianočného folklóru v Rakovci n/O, Sečovciach, Nacinej Vsi a Moravanoch, reštaurovaní starých liturgických kníh či výstav starých liturgických predmetov.

    Okrem iných náležitostí valné zhromaždenie prerokovalo a schválilo zmenu stanov v § 5 Členstvo a členské. Na programe rokovania bola taktiež aj nového výboru a kontrolnej komisie. V nasledujúcom období 2015 – 2019 povedie výbor i spolok o. doc. ThDr. Michal Hospodár, PhD., podpredsedami sú Mgr. Ingrid Lukáčová a Ján Poprik. Ďalší členovia: Ing. Michal Boka, PhD. (správca SSCM), MUDr. Juraj Duda, Ing. Katarína Házyová, O. Mgr. Peter Kolesár, Ľubomír Kušnír, o. Mgr. Matúš Marcin, o. ThDr. Jozef Matejovský, PhD., o. doc. ThDr. Ľubomír Petrík, PhD., Anna Sevková (hospodárka) a PhDr. Ernest Sirochman. Kontrolná komisia bude pracovať v zložení: Ing. Pavol Kurilec, Tatiana Knapiková a Mgr. Vladimír Jurčenko.

    Účastníci valného zhromaždenia si zároveň symbolickou minútou ticha uctili pamiatku zosnulých bývalých členov výboru Ing. Vladimíra Teodora Miroššaya a Mikuláša Kasardu.

    Po skončení rokovania bola prezentácia televízneho dokumentu "Evanjelium života" venovaná jubilantovi a dlhoročnému predsedovi spolku o. Michalovi Hospodárovi.

autor: Ján Poprik,
podpredseda SSCM
dátum: 19.05.2015Foto: Radoslav Hospodár

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka