Gréckokatolícka eparchia KošiceZamestnanci CZŠ sv. Juraja v Trebišove na mariánskej púti v Litmanovej a Ľutine

    Pedagógovia a ostatní zamestnanci Cirkevnej základnej školy sv. Juraja v Trebišove sa zúčastnili 30.4. mariánskej púte na najvýznamnejšie miesta gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku – Litmanovej a Ľutiny. Púť spojenú s duchovnou obnovou zamestnancov školy, zahájil duchovný správca školy o. Tomáš Haburaj. Ten cestou prítomných oboznámil s históriou gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a mariánskou spiritualitou spojenou s východnou mariologickou tradíciou. Nasledovala svätá liturgia v Litmanovej na hore Zvir, ktorú slávili miestni kňazi o. Marcel Pisio a o. Michal Leščišin. V homília o. Michal upriamil svoju pozornosť na Krista, ktorý je svetlom sveta. Potom nasledovala prehliadka pútnického areálu a prednáška v aule sv. Jána Pavla II., ktorú viedol o. Marcel. V nej prítomným objasnil význam púti a oboznámil zamestnancov CZŠ s históriou hory Zvir. V aule mohli pedagógovia obdivovať aj relikvie sv. pápeža Jána Pavla II., jeho kňazské oblečenie. Po obede púť pokračovala prehliadkou pútnického areálu v Ľutine. Tu prítomných privítal o. Jozef Novický, miestny farár a  správca baziliky o. Peter Hríb. Pred bazilikou Zosnutia Presvätej Bohorodičky o. Jozef prítomným predstavil zjavenie sv. Mikuláša miestnej chudobnej žene, ktoré sa stala počiatkom púti do Ľutiny. Potom upriamil svoju pozornosť na súčasný areál posvätného miesta na ktorom je miniskanzen drevených chrámov z celého Slovenska a iné zaujímavosti. Program napokon skončil ďakovnou modlitbou v autobuse a zdieľaním dojmov z daného dňa.

autor: Mgr. Ľudmila Bumberová,
riaditeľka školy
dátum: 30.04.2015

Foto: autor

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka