Gréckokatolícka eparchia KošiceMimoriadny úspech Cirkevného gymnázia v Trebišove

    Na 37. ročníku celoštátnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore Pedagogika, psychológia, sociológia získali 1. miesto študenti cirkevného gymnázia z Trebišova Daniel Tocik a Michaela Dušecinová a Valér Vančo. Celoštátna prehliadka sa uskutočnila v dňoch 22.-24. apríla v Piešťanoch. Študent Daniel bol hnacím motorom celého kolektívu a sám obhajoval prácu na spomenutej prehliadke. Prehliadky sa zúčastnila aj študentka prvého ročníka Eva Kovaľová, ktorá skúsenosti z účasti na podujatí tejto úrovne určite zúročí v budúcnosti.

    Daniel spomína, ako vznikla myšlienka vytvoriť takúto prácu s názvom: Pohľad, vidíme mi ich alebo oni vidia nás. „Tento projekt začal na hodine občianskej výchovy, konkrétne pri slove integrácia. Rozhodli sme sa, že sa pokúsime v našom okolí nájsť nejakú osobu, pri ktorej prebieha integrácia. A nemuseli sme hľadať dlho a ani ďaleko – takáto osoba je aj na našej škole. Je to študentka 3. ročníka Radka, ktorá je zrakovo postihnutá. Vypracovali sme sociálnu štúdiu, kde sme sa snažili rozobrať jej problémy, ale aj jej integráciu a možnosť uplatnenia v bežnom kolektíve. Finálnym produktom našej štúdie sa stalo krátke video, ktoré naše zistenia a údaje prezentuje audiovizuálnou formou. Vo videu je taktiež zachytená aj budúcnosť technológií, ktorá sú prepojené s Radkiným hendikepom.“

    A nám už len zostáva zablahoželať k takému to významnému úspechu a poďakovať sa za vzornú reprezentáciu nielen školy, ale aj celého cirkevného školstva a Gréckokatolíckej košickej eparchie ktorá je jej zriaďovateľom.

autor: Ing. Peter Koščo
dátum: 28.04.2015

Foto: autor

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka