Gréckokatolícka eparchia KošiceSlovinky na Spiši privítali dvoch biskupov

    (Slovinky 26.4.2015) Eparchiálny odpust v Slovinkách vyvrcholil v Nedeľu o porazenom. Prítomných veriacich milo prekvapil svojou návštevou najosvietenejší vladyka Cyril Vasiľ z Ríma, ktorý slávil archijerejskú svätú liturgiu. Spolu s ním priniesli novozákonnú obetu vladyka Milan Chautur, košický eparcha, protosynkel Vladimír Tomko a asi 20 ďalších kňazov. V kázni vladyka Cyril predstavil ikonu patróna chrámu sv. Juraja, víťazne bojujúceho s drakom, ktorá v sebe obsahuje veľa vnútornej pravdy. Totiž boj medzi dobrom a zlom je neustálym zápasom v srdci človeka i celého ľudstva už od čias dedičného hriechu. Symbolický sedemhlavý drak je symbolom siedmich hlavných hriechov. V praktickej časti kázne vladyka Cyril predstavil špecifickú zlobu týchto siedmich prameňov zla a súčasne poukázal aj na spôsob, ako nad nimi zvíťaziť. V každom človekovi sa skrýva potenciál k zlu, ale s Božou pomocou je možné tento boj nad zlom vyhrať. Napríklad v boji so závisťou je potrebné pestovať žičlivosť a štedrosť.

    Tradíciou slovinských odpustov je, že každý rok sa venuje spomienka inému mučeníkovi z obdobia prenasledovania Gréckokatolíckej cirkvi komunistickým režimom. Toho roku to bol blažený hieromučeník Mikuláš Čarnecký CSsR z Ukrajiny, pred ktorého ikonou slúžil akatist na jeho počesť miestny kňaz, jeromních Pimen. Počasie prialo obchodu okolo chrámu, pri ktorom sa spievali vybrané evanjeliá. Vladyka Milan poďakoval za duchovnú slávnosť i zvestované Božie slovo a povzbudil veriacich k vytrvalému premáhaniu zla vo svojom živote. Popri veľkom zástupe ľudí boli na slávnosti prítomní aj členovia miestneho baníckeho cechu vo svojich rovnošatách.

autor: Michal Hospodár
dátum: 26.04.2015

Foto: autor

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka