Gréckokatolícka eparchia KošiceCirkevná základná škola v Trebišove slávila svoj odpust

    (Trebišov 19. apríl 2015) Cirkevná základná škola sv. Juraja v Trebišove, ktorá patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti Košickej eparchie, mala v Nedeľu myronosičiek svoju slávnosť. Patróna školy sv. Juraja veľkomučeníka si prišli žiaci s pedagógmi uctiť do miestneho farského chrámu. Tu slávil archijerejskú sv. liturgiu vladyka Milan Chautur, košický eparchiálny biskup. Spoluslúžili o. Peter Orenič, riaditeľ Eparchiálneho školského úradu, o. Dušan Seman, protopresbyter a viacerí školskí kapláni. V kázni vladyka uviedol, že každá doba má svojich hrdinov, ale tí sú často poznačení iba viditeľným ľudským úsilím o úspech za každú cenu. Cirkev nám dnes predkladá pred zrak sv. Juraja, mladého vojaka v armáde rímskeho cisára Diokleciána, ktorý v prenasledovaní dal prednosť Kristovi pred cisárom. S odvahou vyznal, že je kresťanom a to ho stálo vlastný život. V perspektíve Kristovho vzkriesenia však obsiahol čosi oveľa viac, a to pravé šťastie v Bohu. Vladyka povzbudil žiakov k radostnému svedectvu viery uprostred sveta, ktorý neprijíma pravdu o Kristovi, a často aj prenasleduje jej vyznávačov po celom svete. Slávnosť spevom sprevádzal Zbor sv. Jozefa z Michaloviec. Na záver vyjadrila úprimné poďakovanie riaditeľka školy Ľ. Bumberová a s milou akadémiou potešil prítomných školský zbor Angelino pod vedením učiteľky M. Chylovej. Celú slávnosť prenášal v priamom prenose druhý televízny kanál RTVS.

    V okresnom meste Trebišov pôsobia tri gréckokatolícke cirkevné školy. Okrem základnej školy je to aj gymnázium a stredná odborná škola. Táto skutočnosť oprávňuje k nádeji na rast mladej generácie, sformovanej evanjeliom.

autor: Michal Hospodár
dátum: 20.04.2015

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka