Gréckokatolícka eparchia KošiceVeľký štvrtok v košickej katedrále

    Narodenia Presvätej Bohorodičky bol silným vyjadrením spoločenstva miestnej cirkvi, kde asi 60 kňazov spolu so svojim biskupom vyjadrilo jednotu viery v tajomstvo vykúpenia a spásy, ktoré všetkých zjednocuje s Bohom.

    Obrady Veľkého štvrtka v katedrále byzantského obradu sa začínajú svätením antimenzionov, kedy sa biskup modlí nad plátnom s vyobrazením snímania Krista z kríža, v ktorom sú zašité pozostatky niektorého zo svätých. Toto plátno je súčasťou oltárnych plachiet, na ktorých sa v byzantskom obrade slávi sv. liturgia. Posvätené antimenziony sú takto pripravené pre umiestnenie na oltári – prestole novopostaveného alebo zrekonštruovaného chrámu.

    Liturgia pokračuje čítaním Božieho slova a jeho ohlásením v homílii, myšlienka ktorej v dnešný deň by sa dala vyjadriť takto: Prekonať predsudky a pohnúť sa vpred. Vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup v nej priblížil postoj Ježiša Krista, ktorý sa snažil odovzdať svojim apoštolom a tiež všetkých ľuďom: „Počuli ste, že otcom bolo povedané:“ ... „No ja vám hovorím“... Mt 5,21 – 48. Pri Poslednej večeri znova poznamenal: „Vy ma oslovujete: “Učiteľ” a: “Pane” a dobre hovoríte, lebo to som. Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám.“ Jn 13, 13 – 14

    Ježiš tu nerúca princípy iba prekonáva predsudky, ktorých je človek často plný. Boh dáva svojim konaním nové výzvy a východiská a od nás čaká rezultáty. Je to proces ľudského dozrievania, ktorý človeka mení. Aj kňazi či veriaci sme v nebezpečenstve zotrvávania v predsudkoch osvedčených pastoračných prístupov, ktoré boli platné vo svojej dobe no dnes majú byť nahradené novými formami evanjelizácie – odovzdávania viery. V závere homílie vladyka Milan vyzval kňazov i veriacich, aby sledovali dnešný svet a hľadali miesto pre Krista tak, aby sa mu človek mohol priblížiť nie formálne ale osobne živým vzťahom.

    Liturgia Veľkého štvrtka v košickej gréckokatolíckej katedrále pokračovala posviackou myra – oleja pre sviatosť myropomazania (birmovania), ktorú koná biskup po premenení eucharistických darov chlebe a vína na Ježišovo Telo a Krv. Tento olej bude slúžiť všetkým 94 farnostiam Gréckokatolíckej eparchie Košice na pomazanie novopokrstených kresťanov v rámci udeľovania tajomstva (sviatosti) myropomazania (birmovania) počas celého roka.

    V závere liturgie Veľkého štvrtka sa konal obrad umývania nôh, ktorým bolo znázornené čítanie evanjelia o Ježišovom umývaní nôh apoštolom. Počas neho umyl vladyka Milan nohy dvanástim kňazom z trebišovského protopresbyterátu na znak pokory a osobného prístupu ku každému človeku.

    Toto vzájomné zjednotenie sa s Kristom niesli teda kňazi košickej eparchie do svojich farností, aby ho mohli odovzdávať pri ďalších obradoch Veľkého piatka, Veľkej soboty a Veľkonočnej nedele.

autor: PhDr. Marko Rozkoš, PhD.
dátum: 02.04.2015

Veľký štvrtok v košickej katedrále

Foto: autor

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka