Gréckokatolícka eparchia KošiceŽiaci Cirkevnej základnej školy sv. Juraja v Trebišove pripravili krížovú cestu

    Študenti a žiaci Gréckokatolíckej cirkevnej základnej školy sv. Juraja v Trebišove pripravili posledný deň pred Veľkonočnými prázdninami (1.4.) divadelnú krížovú cestu. Pod vedením učiteľky Martiny Jakabovej, si žiaci cirkevnej školy sprítomnili aj hraným dejom posledné okamihy Kristovho pozemského života na zemi. Pred krížovou cestou sa prítomným prihovoril duchovný správca školy o. Tomáš Haburaj, ktorí ozrejmi študentom a pedagógom, že Veľká noc – Pascha, nie je sviatok jari, ale spomienka a sprítomnenie Kristovej obety. Tiež poukázal na sväté Trojdnie, v ktorom sa udiali hlavné okamihy spásy. Potom pokračovali jednotlivé zastavenie krížovej cesty, v ktorých prítomní mohli vnímať slovom, ale aj dejom udalosti z posledných Ježišových chvíľ, ktoré mladí herci – žiaci školy zinscenovali. Medzi zastavenie duchovnú atmosféru modlitby umocnil aj spev školského cirkevného zboru Angelino, ktorý vedie učiteľka Miriam Chylová. V slovách Ježišovej modlitby: „Pane Ježišu Kristu, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym...“, ktoré sa vo východnej cirkvi odriekajú medzi zastaveniami krížovej cesty, si zúčastnení uvedomili nutnosť pokánia a zmeny života v kontexte Spasiteľovej obety.

    

autor: Ľudmila Bumberová, riaditeľka školy
Tomáš Haburaj, správca školy
dátum: 01.04.2015

Žiaci Cirkevnej základnej školy sv. Juraja v Trebišove pripravili krížovú cestu

Žiaci Cirkevnej základnej školy sv. Juraja v Trebišove pripravili krížovú cestu

Žiaci Cirkevnej základnej školy sv. Juraja v Trebišove pripravili krížovú cestu

Žiaci Cirkevnej základnej školy sv. Juraja v Trebišove pripravili krížovú cestu

Žiaci Cirkevnej základnej školy sv. Juraja v Trebišove pripravili krížovú cestu

Žiaci Cirkevnej základnej školy sv. Juraja v Trebišove pripravili krížovú cestu

Foto: autor

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka