Gréckokatolícka eparchia KošiceKvetný víkend Košickej eparchie

    V duchu odkazu Jána Pavla II, ktorý si veľmi prial, aby sa mladí stretávali so svojim biskupom, sa aj mladí z Košickej eparchie, nadväzujúc na túto tradíciu, zišli na Kvetnom víkende. Ten sa konal pod taktovkou mladých zo sečovského protopresbyterátu a Komisie pre mládež Košickej eparchie v priestoroch Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta v Trebišove, kde sa stretlo 85 mladých. Mottom víkendu sa stal verš z Matúšovho evanjelia „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“

    Neoddeliteľnou súčasťou Kvetného víkendu sú katechézy. Tohtoročný Kvetný víkend bol významný výnimočnými hosťami, ktorí prijali pozvanie. Otec Štefan Paločko, prednášateľ dogmatickej teológie na GTF v Prešove, predniesol katechézu na tému „Čistý Boh,“ prostredníctvom ktorej sa snažil priblížiť čistý pohľad na Boha. Prednáškou na tému „Čisté srdce“ oslovil všetkých prítomných otec Marko Durlák, špirituál kňazského seminára a prednáška na tému „Čistý muž - čistá žena“ od Richarda Kucharčíka, odborného asistenta Katedry spoločenských vied so špecializáciou na náuku o rodine na KU v Košiciach, podčiarkla nevyhnutnosť žitia čistoty vo vzťahoch. Medzi účastníkov zavítal taktiež vladyka Milan Lach, SJ prešovský pomocný biskup, ktorý bol hlavným celebrantom a kazateľom na sobotňajšej liturgii sv. Jána Zlatoústeho.

    Kolorit hodnotných katechéz dopĺňali vystúpenia gospelovej speváčky Dominiky Gurbaľovej a koncert vokálnej gospelovej skupiny G.O.D´S obohatený o prednášku na tému “Čistý vzťah” od otca Ivana Molčányiho a svedectvá dvoch mladých manželských párov o predmanželskej čistote. Krížová cesta, ktorú si pripravila skupina Anastasis v piatok v noci, bola pre všetkých oslovujúcim prevedením Ježišovej obety na kríži.

    Kvetný víkend vyvrcholil Kvetnou nedeľou v Sečovciach a stretnutím sa s našim otcom biskupom Milanom Chauturom na archijerejskej sv. liturgii, po ktorej nasledoval duchovno-zábavný program v miestnom kultúrnom dome, ktorý si si nenechalo ujsť vyše 300 mladých a detí.

autor: o.Milan Kmec
dátum: 01.04.2015

Kvetný víkend Košickej eparchie

Kvetný víkend Košickej eparchie

Kvetný víkend Košickej eparchie

Foto: autor

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka