Gréckokatolícka eparchia KošiceFatimská sobota v michalovskej bazilike minor

    (Michalovce 7.3.2015) V rámci duchovnej obnovy veriacich stredného Zemplína sa v bazilike minor v Michalovciach konala marcová fatimská sobota. Po modlitbe tretej hodinky vystúpila s tematickou prednáškou ctih. sestra Cyrila SNPM. Hovorila o povolaní každého kresťana k aktívnej službe pri budovaní Božieho kráľovstva. Za rehoľníkov sa vyznala, že čistota sa rodí z veľkej lásky k Bohu a dobrovoľná chudoba dáva slobodu ducha pre vyššie veci. Archijerejskú liturgiu slávil vladyka Milan Chautur, košický eparcha. V kázni upriamil pozornosť na veľkú vieru Matky Božej, ktorá prešla mnohými skúškami od zvestovania až po kríž. Napriek týmto skúškam ostala jej viera pevná, bez ujmy na vzťahu s Bohom. Veriacich povzbudil k budovaniu živej viery a vyzval, aby sa zamerali v pôstnom čase na pokánie. Odstrániť zlo zo svojho života je cesta ku Kristovi a jeho Pasche. Na slávnosti boli aj členovia rehoľných komunít, ktorí intenzívne prežívajú tento posvätný čas, a delia sa o svoju vieru s inými. Záverečný moleben k presvätej Bohorodičke ukončil duchovnú slávnosť.

autor: M. Hospodár
dátum: 09.03.2015

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka