Gréckokatolícka eparchia KošiceKňazský deň Košickej eparchie

    (Trebišov 14.2.2015) Kňazský formačný deň sa v sobotu 14. februára konal výnimočne mimo košickej eparchiálnej rezidencie, a to v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Trebišove. Jeho témou bola formácia kňazských rodín ako prostriedku oživenia pastorácie laických rodín vo farnostiach.

    Viac ako šesťdesiat kňazských manželských párov tvorilo súčasť asi 140-členného auditória, ktoré po úvodnom pozdrave vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchiálneho biskupa oslovil doc. ThDr. Michal Hospodár. V prednáške spojenej s prezentáciou na tému Učenie Magistéria o mieste rodiny vo farnosti všetkým pripomenul, že kresťanské učenie o rodine na rozdiel od jej premenlivej formy v súčasnosti neustále bráni nemenný archetyp ľudskej rodiny, ktorým je život Najsvätejšej Trojice. Vyjadrením tohto archetypu je Rubľovova ikona Presvätej Trojice, zobrazujúca tajomstvo Boha ako spoločenstvo troch božských osôb. Tento archetyp Trojice chráni človeka pred zmätkom rozličných pochybných názorov na osobné hodnoty. V prezentácii odznela i pripomienka, že Cirkev, reprezentovaná farnosťou, má mať analogickú charakteristiku, vyjadrenú vo forme spoločenstva malých spoločenstiev. Harmonické rodinné spoločenstvo je cieľom, ku ktorému má spieť každý kresťan, o to viac kňaz, žijúci v manželstve.

    V ďalšej časti programu sa predstavilo spoločenstvo kňazských rodín Košickej eparchie s názvom SKALA. Jeho celkovú víziu predstavil ThLic. Peter Labanič, predseda Komisie pre rodinu Košickej eparchie spolu s ThLic. Petrom Horváthom a ďalšími piatimi kňazskými manželskými pármi. Formou vlastných svedectiev povzbudili prítomných k aktívnej angažovanosti vo vlastnej rodine i medzi rodinami vo svojich farnostiach.

    Pred záverečnou diskusiou pozdravil prítomných aj PhDr. Marek Čižmár, primátor mesta Trebišov. Po skončení diskusie pre všetkých prítomných bol pripravený obed v priestoroch Cirkevnej základnej školy sv. Juraja. Jeho súčasťou bol „valentínsky“ zákusok ku káve ako darček Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta, čo bolo príjemným záverom formačného dňa prežitého v rodinnom spoločenstve Cirkvi. Všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli s organizáciu tohto podujatia, patrí poďakovanie.

autor: Rozkoš Marko, PhDr., PhD.
dátum: 15.02.2015


© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka