Gréckokatolícka eparchia KošiceStretnutie Pána

    so spravodlivým starcom Simeonom ako biblická udalosť, ktorú si pripomíname vždy 2. februára, sa aj v tomto roku stala obsahovým podkladom pre stretnutie košického eparchiálneho biskupa, vladyku Milana Chautura CSsR s gréckokatolíckymi kňazmi – dôchodcami, žijúcimi na území Košickej eparchie.

    Toto stretnutie sa začalo v košickej katedrále o 9,00 h archijerejskou sv. liturgiou, ktorú kňazi – dôchodcovia koncelebrovali spolu s vladykom a ostatným prítomným duchovenstvom.

    Priestor pre homíliu vladyka využil na zdôraznenie myšlienky vážnej generačnej zodpovednosti starších voči mladým, na základe ktorej je potrebné odovzdať mladšej generácii hodnotný a zmysluplný svet postavený na pevných základoch. Podobne ako sv. Jozef a jeho manželka Mária boli pri Ježišovi od začiatku pri narodení a priniesli ho ako dieťa do chrámu v snahe vyjadriť vďačnosť za toto dieťa – Dar lásky, prijímajú od starca Simeona prorocké slovo o bolesti, čo je vlastne pripomienkou, že Dieťa vyžaduje od najbližších starostlivosť a obetu, tak aj dnešní rodičia – staršia generácia by mali prirodzene prijať, že každé dieťa má právo na svojich rodičov, a tým rodičia majú povinnosť starať sa o svoje dieťa. Od toho, čo staršia generácia odovzdá svojim deťom bude záležať, či ich budúcnosť bude prospešná alebo neúspešná. V závere homílie vladyka vyzval dnešnú generáciu kresťanov, aby aj formou nadchádzajúceho referenda o rodine pomohla upevniť hodnotu ľudskej rodiny ako jedinečnej a nenahraditeľnej pre výchovu detí, a tým sa zachovali tak, aby sme sa nemuseli hanbiť pre budúcimi generáciami.

    Stretnutie vladyku Milana, košického eparchu s kňazmi-dôchodcami pokračovalo spoločným posedením pri sviatočnom stole v priestoroch eparchiálnej kúrie, kde v družnom rozhovore kňazi pospomínali na roky prežité vo svojich farnostiach a navzájom sa obohatili o svoje veselé i vážne zážitky a skúsenosti z pastoračného pôsobenia.

autor: Rozkoš Marko, PhDr., PhD.
dátum: 03.02.2015
© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka