Gréckokatolícka eparchia KošiceDeň učiteľov cirkevných škôl v Trebišove

    (Trebišov 30.1.2015) Patrónov cirkevných škôl Košickej eparchie, troch svätiteľov Bazila Veľkého, Gregora Teológa a Jána Zlatoústeho, prišli na ich sviatok osláviť pedagógovia do Trebišova. V miestnom chráme pre nich slávil sv. liturgiu vladyka Milan Chautur, košický eparcha. V homílii vladyka poukázal na vynikajúce rodinné prostredie, z ktorého pochádzali títo učitelia Cirkvi. „Aj vy učitelia tvoríte rodinu cirkevných škôl. Spája vás viera, lebo cirkevná škola má byť mestom viery a lásky. Študenti, ktorí vidia vzájomnú jednotu pedagógov, sú povzbudení.“ Vladyka pripomenul učiteľom, aby bdeli nielen nad intelektuálnym, ale aj mravným životom svojich zverencov.

    Slávnosť pokračovala na strednej odbornej škole sv. Jozafata. Milým kultúrnym programom sa predstavili žiaci základnej školy na Gorkého ulici v Trebišove. Prítomní si vypočuli vzácne slová prof. Tadeusza Zasępu o povolaní pedagóga a jeho zodpovednom napĺňaní. Prednášajúci apeloval na integrálny rozvoj mladého človeka v intelektuálnej, morálnej, estetickej a všetko prelínajúcej náboženskej rovine. Za úspešný kalendárny rok poďakoval pedagógom riaditeľ Eparchiálneho školského úradu o. Peter Orenič. V samotnom meste Trebišov existujú tri cirkevné gréckokatolícke školy. Slávnostné stretnutie prišiel pozdraviť aj donedávna riaditeľ jednej z nich, teraz primátor Trebišova, Marek Čižmár. Vyše 150 pedagógov prežilo tento sviatočný deň v uvoľnenej družnej atmosfére.

autor: Michal Hospodár
dátum: 01.02.2015


© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka