Gréckokatolícka eparchia Košice


V Maďarskom protopresbyteráte sa uskutočnila duchovná obnova manželiek kňazovKošice, 15. jún (TSKE) Cerkev Premenenia Pána vo Veľkých Trakanoch sa 9. júna stala miestom duchovnej obnovy manželiek kňazov Maďarského protopresbyterátu Košickej eparchie. Tému „Poslanie manželiek kňazov“ priblížil otec Róbert Jáger, tajomník košického eparchu, pričom zdôraznil dôležitosť pokoja v srdci a života v harmónii s Bohom.

Maďarský protopresbyterát zahŕňa Medzibodrožie a Použie, a celkove doň patrí 13 farností. Duchovnej obnovy sa zúčastnila väčšina z celkového počtu 10 manželiek kňazov tohto protopresbyterétu.

TSKE informovala Enikő Vaszilyová

autor: TSKE
dátum: 15.06.2018
Foto: Enikő Vaszilyová