Gréckokatolícka eparchia Košice


Vladyka Milan Chatur posvätil obnovenú farskú budovu v JovseKošice, 11. jún (TS KE) Na sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky 9. júna posvätil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha obnovenú farskú budovu vo farnosti Jovsa. Po posviacke vladyka Milan spolu s prítomnými kňazmi z okolitých farností slávil v Cerkvi Ochrany Presvätej Bohorodičky archijerejskú svätú liturgiu, ktorá bola zároveň spojená s poďakovaním miestneho farára otca Michala Šandora za 35 rokov kňazstva a manželstva.

V príhovore vladyka vyjadril potešenie, že veriaci sa starajú o dôstojné bývanie svojho kňaza a povzbudil ich k horlivej účasti na živote farnosti.

V popoludňajších hodinách sa vladyka zúčastnil na podujatí „Deň rodiny“, ktoré sa konalo na ihrisku miestnej základnej školy. Podujatie pripravila farnosť vďaka štedrosti miestnych sponzorov a ústretovosti školy. Vladyka sa prihovoril prítomným a vyzdvihol dôležitosť rodiny a vzájomného stretávania sa zvlášť v dnešnej dobe, ktorá nepraje rodinám. Na podujatí nechýbaliatrakcie pre deti, zmrzlina a chutné občerstvenie. Deň sa zakončili futbalovým zápasom a spoločnou modlitbou s archijerejským požehnaním vladyku Milana.

TS KE informoval Matej Šandor.

autor: TS KE
dátum: 11.06.2018


Foto: Tatiana Kereštanová a Jana Šandorová