Gréckokatolícka eparchia Košice


Košická eparchia prežívala sviatky Kristovho narodeniaKošice, 28. decembra (TS KE) Sviatky Kristovho narodenia slávil košický eparcha Milan Chautur CSsR tradične v košickej katedrále. Výnimočnosťou prežívania sviatkov boli kráľovské hodinky, ktoré sa slávili nie 24. decembra, ale už v piatok 22. decembra, ako to predpisuje typikon v situácii, že predvečer Kristovho narodenia pripadne na sobotu alebo nedeľu.

V nedeľu 24. decembra 2017 vladyka Milan Chautur slávil ráno archijerejskú svätú liturgiu, na ktorej vysvetlil, že Kristus sa stal človekom, aby človeka nasmeroval späť k Bohu. Poukázal na skutočnosť, že toto nasmerovanie sa deje už v samotnom Kristovom narodení, kedy je Ježiš uložený do jasieľ, teda na miesto, odkiaľ jedia zvieratá, aby predznačil, že sa dáva podobne za pokrm človeku.

V poobedňajších hodinách vstúpili košickí gréckokatolíci do sviatku Veľkou večierňou, ktorej vladyka Milan predsedal.

Počas modlitby Veľkého povečeria s lítiou, ktorá je súčasťou nočného bdenia, vladyka odkryl a posvätil katedrálny betlehem. Ten ostáva v chráme do zakončenia sviatku Pánovho narodenia. Ku koncu Povečerija vladyka predniesol jednu z vianočných homílií sv. Augustína, ktorou Augustín podčiarkuje historicitu Ježišovho vtelenia, jeho ľudskú prirodzenosť, skrze ktorú človek uvidel tvár Boha. Toto vtelenie, ako hovorí Augustín, povznieslo človeka, muža i ženu, keďže sa Boh stal synom človeka a vstúpil do ľudskej rodiny. Na záver povečerija zazneli starobylé koledy.

Sviatočnú archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka Milan Chautur 25. decembra v katedrálnom chráme za spevu členov Miešaného zboru sv. Cyrila a Metoda z Košíc a na poludnie sa vladyka zúčastnil vianočného pásma, ktoré pripravili deti z katedrálneho chrámu.

V druhý Vianočný sviatok 26. decembra slávil vladyka Milan svätú liturgiu v Cerkvi Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Trebišove. Sviatočnú atmosféru umocnilo ešte výročie miestneho Zboru sv. archanjela Michala, ktorý oslávil dvadsať rokov svojho pôsobenia. Vladyka Milan v homílii vysvetlil, že Cirkev ako Matka stále prijíma každého a pozýva do života v rodine v čase, keď rodina je tak ohrozovaná.

Počas svojej existencie zbor naspieval celú cirkevnoslovanskú liturgiu a zúčastnil sa rôznych festivalov, akadémii, priamych prenosov, púti, vernisáži v rámci Slovenska, ale aj za hranicami. V zbore sa vystriedalo 5 dirigentov: Marcela Zorvanová, Renáta Bartková, Izabela Bulinská, kaplán otec Dominik Rebjak a momentálne zbor vedie Františka Ďuristová. V súčasnosti ma zbor 17 členov a vydal aj CD s názvom „Tebe pojem“.

TS KE informovali Róbert Jáger, Marko Rozkoš, Marieta Koščíková

autor: TS KE
dátum: 28.12.2017
Foto: Martin Tomko, Peter Hric, Jaroslav Girovský, Bibiána Semanová