Gréckokatolícka eparchia Košice


Vladyka Milan Chautur posvätil obnovenú kaplnku cirkevnej základnej školy v SečovciachV priestoroch Základnej školy sv. Rodiny v Sečovciach vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, posvätil 21. decembra obnovený interiér a zariadenie školskej kaplnky. Na slávnosti sa zúčastnili aj kňazi pôsobiaci vo farnosti Sečovce ako aj z blízkeho okolia.

Vladyka vo svojej homílii vychádzal z tropáru predprazdenstva sviatku Narodenia Pána: „Priprav sa Betlehem a vyzdob sa Efrata...“ Zdôraznil, že pripraviť Betlehem, teda svoje srdce, je treba svojim životom. Povzbudil žiakov a učiteľov ku konaniu dobrých skutkov i k horlivému prežitiu vianočných sviatkov. Na konci slávnosti poprial všetkým prítomným požehnané sviatky Narodenia Pána.

TS KE informoval Stanislav Činčár

autor: TS KE
dátum: 21.12.2017


Foto: Ľubomír Dežerický