Gréckokatolícka eparchia Košice


Košickí gréckokatolíci pôsobiaci vo verejnom živote sa stretli s vladykom Milanom ChauturomKošice, 20. december (TS KE) V Nedeľu sv. praotcov 17. decembra sa v Košiciach stretli gréckokatolíci pôsobiaci vo verejnom, kultúrnom a spoločenskom živote. Stretnutie sa začalo v katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky archijerejskou svätou liturgiou, ktorú slávil vladyka Milan Chautur, košický eparchiálny biskup.

Vo svojej homílii poukázal na dôležitosť prijatia Božieho pozvania, ktoré sa v tomto predvianočnom čase stáva pozvaním k oslave Narodenia Krista, a nie len k bežným radovánkam Vianoc či len k nakupovaniu darčekov.

V druhej časti programu odznela prednáška otca Martina Mráza, vysokoškolského duchovného správcu. Opierajúc sa o posledný pastiersky list slovenských biskupov, vyzdvihol niektoré dôležité aspekty identity katolíka pôsobiaceho vo verejnom živote a zároveň poukázal na to, že každý katolík prežíva svoju identitu vo nejakom konkrétnom obrade. V prípade gréckokatolíkov ide o byzantsko-slovanský obrad, ktorý je tiež formujúcou súčasťou identity východného katolíka.

Záverečná diskusia patrila informáciám o aktivitách Košickej eparchie na budúci občiansky rok.

TS KE informoval Martin Mráz

autor: TS KE
dátum: 20.12.2017


Foto: Jaroslav Girovský