Gréckokatolícka eparchia Košice


Cirkevná materská škola v Michalovciach sa predstavila pásmom jasličkovej slávnostiKošice, 19. december (TS KE) V Bazilike Minor v Michalovciach vystúpili 14. decembra deti tretej a štvrtej triedy Cirkevnej materskej školy blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku s pásmom jasličkovej slávnosti, ktorej sa zúčastnil aj košický eparcha Milan Chautur CSsR. Po úvodnom privítaní prítomných pani riaditeľkou Katarínou Čintalovou, sa vo svojom príhovore vladyka Milan obrátil na rodičov, ktorých povzbudil k ochrane detí pred zlom tohto sveta. Deťom sa veľmi srdečne prihovoril krátkym príbehom o malom pastierikovi.

Vďaka obetavej práci učiteliek v programe vystúpilo 49 detí, ktoré v rôznych postavách sprevádzali prítomných príbehom príchodu Božieho syna poprelínaným piesňami, koledami a vinšami. V závere všetkým zamestnancom materskej školy poprial vladyka veľa Božej sily a múdrosti, aby naďalej viedli s láskou im zverené detičky.

TS KE informovala Katarína Čintalová.

autor: TS KE
dátum: 19.12.2017
Foto: Katarína Čintalová