Gréckokatolícka eparchia Košice


V gréckokatolíckej katedrále v Košiciach podporili irackých kresťanovKošice, 11. december (TS KE) V košickom katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach sa 3. decembra svätej liturgie zúčastnila lekárka a rehoľná sestra Rosemary, civilným menom Larsa Annes Yousif Khazmee, chaldejská katolíčka a rehoľnica Kongregácie dcér Nepoškvrnenej Panny Márie. Sestra Larsa Rosemary momentálne pôsobí v severoirackom Erbile. Na Slovensko prišla kvôli kampani organizovanej pápežskou nadáciou ACN Pomoc trpiacej Cirkvi (u nás známej ako Kirche in Not) s názvom Z ruín k domovu, ktorej cieľom je podporiť návrat kresťanov, výstavbu a rekonštrukciu ich obydlí a infraštruktúry na Ninivskej planine.

Pri liturgii mala sestra Rosemary možnosť vidieť liturgickú prax gréckokatolíkov umocnenú veľkým počtom prítomných, najmä detí. V preklade si vypočula aj pastiersky list biskupov Slovenska. Vo svojom krátkom príhovore na záver slávenia sa so slzami v očiach vyjadrila, že sa cíti ako v nebi, ako učeníci, ktorých Ježiš vzal so sebou na horu Tábor. Oni mali zážitok Kristovej božskej slávy, no museli zísť späť dole, pretože pred nimi bol čas Ukrižovania. Tomuto sestra prirovnala svoj iracký ľud, ktorý sa momentálne nachádza na kríži. Pre svoju kresťanskú vieru bolo obyvateľstvo deviatich kresťanských obcí z Ninivskej planiny nútené utekať pred ISIS do severnej časti Iraku, Kurdistanu.

Opis udalostí v Iraku pokračoval v Dominikánskom kultúrnom centre Veritas v poobedňajších hodinách, kedy prítomní mali napr. možnosť vidieť zábery z nemocnice v Erbile, kam prišla krvácajúca ženy s nedokončenou operáciou maternice alebo dieťa pár hodín po pôrode, pretože lekári utekali rovnako ako ostatní obyvatelia. Po potlačení armády Islamského štátu sa týchto 95 000 ľudí chce vrátiť do svojich domovov, ktoré sú však úplne alebo takmer úplne neobývateľné. Je práve zámerom ACN a tejto kampane, aby sa pomoc dostala tým, ktorí ju potrebujú. Ak by totiž z Iraku odišli aj títo kresťania, hrozí, že starobylé korene kresťanstva v tejto oblasti úplne zaniknú.

TS KE informovala Miriam Bicková

autor: TS KE
dátum: 11.12.2017


Foto: Martina Hatoková