Gréckokatolícka eparchia Košice


Na Cirkevnej základnej škole v Trebišove žiaci spoznávali Božie stvorenieKošice, 7. december (TS KE) Cirkevná základná škola sv. Juraja v Trebišove pripravila 1. decembra pre žiakov prvého stupňa, ktorou sa zapojili do projektu Noc čítania Biblie. Pozvané boli deti z trebišovských farností, aby spoločne poznávali podľa knihy Genezis. Program zahájil otec Ján Kovaľ, kaplán rímskokatolíckej farnosti, a nasledoval otvárací ceremoniál, po ktorom sa účastníci rozdelili do siedmich skupín. Každá skupina navštívila sedem stanovíšť, ktoré predstavovali jednotlivé dni stvorenia. Pri každom bola prečítaná zodpovedajúca stáť Svätého Písma a na základe neho, mala skupina splniť jednotlivé aktivity, za čo získala body. Po absolvovaní „celého stvorenia“ nasledovala spoločná hostina, na ktorej si účastníci uvedomili, čo všetko dostávajú z Božej ruky.

Následne boli so svojimi rodičmi pozvaní k sláveniu svätej liturgie, ktorú celebroval miestny protopresbyter otec Dušan Seman, spoločne s duchovným správcom školy. V príhovore zaznelo povzbudenie, že hoci tento večer mohli deti a ich rodičia stráviť pohodlnejšie, vybrali si poznávanie Božieho slova, ktoré má trvácu hodnotu. Na záver absolventi biblickej školy získali originálne diplomy a odznaky, ktoré im budú pripomínať tohtoročnú Noc čítanie biblie. Bez poďakovania neodišli ani animátori, ktorí sa deťom celý večer venovali a podobne aj s. Pavla Dutková, OSBM a Mgr. Miriam Chylová, ktoré túto aktivitu pripravili.

TS KE informovalo vedenie CZŠ sv. Juraja v Trebišove

autor: TS KE
dátum: 07.12.2017


Foto: CZŠ sv. Juraja v Trebišove