Gréckokatolícka eparchia Košice


Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda v Košiciach sa zúčastnila veľtrhu vzdelávania PRO EDUCOKošice, 30. november (TS KE) Ako jediná cirkevná škola sa Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda v Košiciach prezentovala na Medzinárodnom veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO, ktorý sa konal 29. – 30. novembra v Košiciach. Veľtrh je už niekoľko rokov platformou pre prezentáciu celého spektra aktuálnych tém v oblasti vzdelávania na všetkých úrovniach, tak v rámci štandardných foriem štúdia ako aj mimo nich.

Popri téme vzdelávania veľtrh prezentuje aj ďalšie formy mimoškolských aktivít, rozvoja osobnosti, možností pracovného uplatnenia, cestovania a doplnkového vzdelávania mladých. Tento rok sa na veľtrhu prezentovalo 40 stredných škôl a 23 univerzít a VŠ so Slovenska a Českej republiky.

TS KE informovala Michaela Benediková

autor: TS KE
dátum: 30.11.2017
Foto: Michaela Benediková