Gréckokatolícka eparchia Košice


Skupina Anastasis'95 v Košiciach zakončila sériu koncertov Zapáľme svetKošice, 29. november (TS KE) Gréckokatolícka kňazská hudobná skupina Anastasis’95 zakončila 28. novembra v Dominikánskom kultúrnom centre Veritas v Košiciach sériu evanjelizačných koncertov Zapáľme svet. Koncert bol organizovaný v rámci Roka výročí Košickej eparchie. Zaplnenú sálu v úvode koncertu pozdravil aj vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha.

Šestica kňazov sa predstavila novými piesňami i staršími hitovkami, ktoré skupina vytvorila ešte počas svojich bohosloveckých čias. Počas koncertu zaznela katechéza otca Štefana Paločka, vyučujúceho na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Vysvetlil, že prijať Ježiša Krista za svojho Pána znamená žiť jeho život, ktorý je mocnejší ako smrť, a to skrze sýtenie sa Jeho Telom a Krvou v spoločenstve Cirkvi. Ako doplnenie katechézy bolo osobné svedectvo otca Rastislava Višňovského, farára v Levoči. Koncert v závere vyvolal búrlivý potlesk.

Názov koncertu „Zapáľme svet“ vyjadruje pozvanie nechať sa zapáliť milosrdnou láskou Boha k človeku. Séria koncertov sa konala pri príležitosti výročia 20–tich rokov od založenia skupiny. Začiatky Anastasis sú datované do čias seminárneho života v rokoch 1994 – 1996. Prvú zostavu tvoria dnes už kňazi otec Štefan Paločko, otec Rastislav Višňovský, otec Peter Milenky, otec Dávid Zorvan, otec Maroš Rinik a otec Martin Mikula. Po spomienkovej akcii v Prešove v novembri 2014 sa zrodila myšlienka zopakovať celý koncert a ponúknuť ho veriacim v Košickej eparchii i Prešovskej archieparchii. Prvý koncert sa konal v Malcove v apríli 2016 a nasledovali koncerty v Prešove, Trebišove, Sobranciach, Svidníku, Vranove nad Topľou, Starej Ľubovni, Michalovciach a Levoči. Košický koncert bol desiatym koncertom. K realizácii koncertov prispel veľkou mierou aj zvukár Slavomír Tokár z Nestaudio.

autor: TS KE
dátum: 29.11.2017


Foto: Jaroslav Girovský