Gréckokatolícka eparchia Košice


V Trebišove chválili Boha detské a mládežnícke cirkevné zbory Košickej eparchieKošice, 27. november (TS KE) V Nedeľu Krista Kráľa 26. novembra v MsKS v Trebišove pripravila Rada pre mládež Košickej eparchie MsKS 8. ročník Prehliadky detských a mládežníckych zborov Košickej eparchie blaženého hieromučeníka Metoda Dominika Trčku. Krásu svojich hlasov a darov od Boha prišlo prezentovať tohto roku 16 speváckych zborov: zbor Gaudio a zbor Emanuel z farnosti Sečovce, zbor Cherubín a zbor Šalom z farnosti Trebišov, zbor Eliáš family z farnosti Jasenov, zbor z farnosti Lastomír, zbor Theotokos z farnosti Spišská Nová Ves, zbor z farnosti Zemplínska Teplica, zbor Cherubíni z farnosti Košice - Ťahanovce, zbor z farnosti Lastovce - Michaľany, zbor z farnosti Košický Klečenov, zbor Theotokos z Michaloviec, zbor z Cirkevnej školy sv. Rodiny zo Sečoviec a zbory z farnosti Čeľovce, Trnava pri Laborci a Pozdišovce.

Prehliadka sa každoročne koná pod patronátom vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchiálneho biskupa, ktorý pochválil každý zbor po jednotlivých vystúpeniach. Prítomných pozdravil aj primátor mesta Trebišov Marek Čižmár. Práve vďaka značnej podpore mesta Trebišov, bohuznámym dobrodincom, dobrovoľníkom a zvukárom, sa podarilo organizátorom pripraviť aj tento rok pútavé podujatie. Pre divákov bolo v pripravené prekvapenie v podobe gospelového hosťa – bohosloveckej hudobnej skupiny Anastasis.

Prehliadka zaujala širokú verejnosť a estrádna sála bola naplnená vyše 400 ľuďmi, čo len potvrdilo fakt, že ešte existuje generácia mládeže a detí, ktorá chce chváliť Boha a rada prežíva svoje vzťahy i v rámci širšieho spoločenstva.

TS KE informoval Emil Zorvan

autor: TS KE
dátum: 27.11.2017
Foto: Štefan Keruľ-Kmec ml.