Gréckokatolícka eparchia Košice


V Trebišove zakončili Jubilejný rok baziliánov eparchiálnou slávnosťouKošice, 26. november (TS KE) V Nedeľu Krista Kráľa 26. novembra vyvrcholila odpustová slávnosť v rehoľnej kaplnke Rádu sv. Bazila Veľkého v Trebišove. Súčasne sa touto slávnosťou zakončil Jubilejný rok baziliánov a miestni veriaci si pripomenuli 25. výročie obnovenia rehoľného domu s verejnou kaplnkou v Trebišove. Archijerejskú sv. liturgiu slávil preosviestený vladyka Milan Chautur, košický eparchiálny biskup s protoigumenom otcom Metodom M. Bilančíkom OSBM, igumenom kláštora v Malom Bereznom (Ukrajina) otcom Andrejom OSBM a ďalšími kňazmi.

V kázni vladyka porovnával ľudskú moc založenú na peniazoch, politickej prestíži a médiách s vládou Krista. Ako sa to ukazuje v dejinách, ľudská moc je premenlivá a má svoj koniec. Kristovo kráľovstvo je založené na moci pravdy a lásky a tieto hodnoty nikdy nezaniknú. Ani prenasledovanie Cirkvi nemôže zastaviť moc pravdy a lásky. Vladyka povzbudil prítomných do užšieho vzťahu s Kristom Kráľom, s ktorým sa v živote nikdy neprehráva.

V závere slávenia o. protoigumen Metod OSBM poďakoval za pripravenú slávnosť, ktorú spevom sprevádzali Zbor sv. Michala a mládežníci z trebišovskej farnosti. Prítomný bol aj primátor mesta, ctihodné sestry baziliánky, seminaristi a iní hostia. Za ostatné roky sa stal rehoľný dom vyhľadávaným miestom na sviatostné pokánie, duchovné rozhovory a pastoračnú starostlivosť o chorých.

TS KE informoval Michal Hospodár.

autor: TS KE
dátum: 26.11.2017


Foto: Marta Gombosová