Gréckokatolícka eparchia Košice


V Gréckokatolíckom kňazskom seminári v Prešove odovzdali kňazský odev bohoslovcom druhého ročníkaKošice, 17. novembrer (TS KE) V prvom dni Filipovky 15. novembra, radostného pôstu, ktorým sa gréckokatolíci pripravujú na sviatok Narodenia Ježiša Krista, sa vladyka Milan Chautur, CSsR, košický parcha, zúčastnil spolu s prešovským arcibiskupom a metropolitom vladykom Jánom Babjakom, SJ, na slávnostnej archijerejskej liturgii v Gréckokatolíckom kňazskom seminári blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove, pri príležitosti obliečky 10 seminaristov druhého ročníka do podriasnika, vrchného kňazského odevu, ktorý ich bude sprevádzať od tohto dňa až do konca ich života.

Slávnostnú liturgiu celebroval vladyka Ján Babjak, spevom ju sprevádzal Zbor sv. Romana Sladkopevca, seminárny bohoslovecký zbor. Vladyka Milan Chautur svoju kázeň začal príslovím „šaty robia človeka“, a pripomenul, že tak ako to platí vo verejnej sfére, o to viac to platí v duchovnej sfére, v ktorej oblečenie naznačuje status istej zasvätenosti, a poukazuje na to, kam človek smeruje, na to, čo človek dáva do popredia vo svojom živote. Upozornil, že oblečením sa do bohosloveckého a kňazského rúcha bohoslovec už nereprezentuje iba seba, ale celý svoj duchovný stav. Kňazský a bohoslovecký "status" je natoľko vážny, že ak človek zneváži tento stav zlým životom, robí veľkú škodu aj dôveryhodnosti samotnému kňazstvu. Ako vladyka vysvetlil, z tohto dôvodu sa toto rúcho nazýva "posvätným rúchom", veď ono vypovedá o svätosti toho, kto ho nosí. Po svätej liturgii nasledovala modlitba k Svätej Rodine, krátke poďakovanie druhákov, spoločná fotografia a následne slávnostná večera v seminárnej jedálni.

TS KE informoval Richard Fučko

autor: TS KE
dátum: 17.11.2017
Foto: Jozef Košč