Gréckokatolícka eparchia Košice


V Trebišove vladyka Milan Chautur posvätil sochu sv. JozafátaKošice, 16. november (TS KE) Pri príležitosti 150. výročia od svätorečenia a uplynutia 400 rokov od biskupskej vysviacky sv. Jozafáta sa 14. novembra konala odpustová slávnosť Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta v Trebišove s posviackou sochy sv. Jozafáta. Slávnosť začala v Mestskom kultúrnom stredisku v Trebišove programom pre žiakov a zamestnancov školy. Video, v ktorom účinkovali učitelia školy, a scénky študentov predstavili život sv. Jozafáta s výzvou hľadať vzťah a reálnu skúsenosť s Bohom. Danú myšlienku podčiarklo aj vystúpenie skupiny Lamačské chvály.

Vyvrcholením slávnosti bola archijerejská sv. liturgia, ktorú slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha vo farskej cerkvi Zosnutia Presvätej Bohorodičky. V homílii vladyka poukázal na skutočné hodnoty, pre ktoré sa oplatí žiť i zomierať. Upozornil, že jedine tie prinesú človeku istú budúcnosť a večnosť, ako to vidno na živote sv. Jozafáta. Krásu liturgie zvýraznil svojím spevom bohoslovecký zbor sv. Romana Sladkopevca a mládežnícke piesne v podaní žiakov školy.

Po svätej liturgii pred budovou školy, za účasti primátora mesta Trebišov Mareka Čižmára, vladyka Milan posvätil novo – inštalovanú sochu sv. Jozafáta, patróna školy. Umelecké dielo pochádza z rúk akademického sochára Jána Leška, ktorý vo svojom príhovore poukázal na sochu ako na svoje vrcholné dielo. Po záverečných príhovoroch primátora mesta a následne riaditeľa košického Eparchiálne školského úradu otca Petra Oreniča pozval riaditeľ školy sv. Jozafáta Slavomír Partila prítomných na pohostenie do priestorov školskej reštaurácie Mladosť. Sv. Jozafát sa stáva vzorom a pozvaním pre človeka budovať jednotu skrze lásku a žiť pre hodnoty siahajúce až za hrob.

TS KE informovali Martina Jakabová a Milan Kmec.

autor: TS KE
dátum: 16.11.2017


Foto: Peter Lazár