Gréckokatolícka eparchia Košice


Vladyka Milan Chautur posvätil v Závadke obnovený chrám, prestol a ikonostasKošice, 14. november (TS KE) Vo farnosti Závadka sa 12. novembra konala odpustová slávnosť spojená s posviackou prestola, ikonostasu a obnoveného interiéru chrámu zasväteného sv. Michalovi archanjelovi. Archijerejskú sv. liturgiu slávil košický eparcha vladyka Milan Chautur CSsR.

Na úvod všetkých prítomných srdečne privítal miestny kňaz otec Juraj Baran. Vo svojej homílii vladyka vysvetlil veriacim, že do neba, čiže do vesmíru, sa nedostaneme vďaka moderným technickým prostriedkom súčasnej doby, ale práve vďaka archanjelovi Michalovi. Vladyka prirovnal nový ikonostas k oknám do neba.

Po liturgii odovzdal otec Juraj Baran ďakovné listy tým, ktorí sa najviac podieľali na rekonštrukcii chrámu. Na záver sa ešte poďakoval dobrodincom a veriacim zo Závadky za manuálnu pomoc pri obnove chrámu, ich modlitby, obety a finančné dary.

Posviacky sa zúčastnili kňazi, ktorí z obce pochádzajú, ako aj tí, ktorí tu pôsobili v minulosti. V hojnom počte sa zišli aj veriaci z obce Závadka, rodáci a pozvaní hostia. Liturgiu spevom sprevádzal miestny Zbor sv. Michala archanjela.

TS KE informovala Nikola Geletková

autor: TS KE
dátum: 14.11.2017


Foto: Ivana Fabinyová a Juraj Zakucia