Gréckokatolícka eparchia Košice


V Poráči vladyka Milan Chautur posvätil Uspenskú kaplnku a plaščanicuKošice, 9. november (TS KE) Košický eparcha vladyka Milan Chautur 5. novembra v rámci slávenia odpustovej slávnosti posvätil v Poráči obnovenú Uspenskú kaplnku nachádzajúcu sa v areáli farskej záhrady. Po posvätení kaplnky sa vladyka Milan v sprievode veriacich a kňazov odobral do chrámu sv. veľkomučeníka Demetra Myromvonného, kde pred začiatkom slávenia archijerejskej liturgie posvätil vyšívanú Uspenskú plaščanicu.

V homílii vladyka Milan priblížil život sv. Demetra a v kontexte jeho života a mučeníctva pre vieru poukázal na dôležitosť vydávania svedectva kresťanského života aj v dnešnej dobe, nakoľko sú kresťania ovplyvňovaní mnohými liberálnymi názormi a postojmi.

Po liturgii sa miestny farár Milan Gábor poďakoval veriacim za vynaložené finančné prostriedky, prácu i modlitby, ktorými vyprosovali požehnanie počas trojročnej obnovy. Nezabudol poďakovať stavebnej firme ŠIRILA a reštaurátorke Rossane Báthoryovej. Neopomenul ani Ministerstvo kultúry SR, ktoré poskytlo dotáciu, taktiež sponzorov, starostu obce P. Volčka, či kurátorsky zbor, ktorým vladyka Milan odovzdal ako poďakovanie obrazy obnovenej kaplnky.

Popoludnie slávnosti sa nieslo v športovom duchu. V telocvični miestneho rekreačného strediska v Poráčparku v Poráčskej doline si vladyka Milan zahral s kňazmi a miništrantmi futsal.

TS KE informoval Milan Gábor

autor: TS KE
dátum: 09.11.2017


Foto: Salome Gáborová