Gréckokatolícka eparchia Košice


Vladyka Milan Chautur sa s rodákmi z Veľkej Poľany modlil za zosnulýchKošice, 02. november (TS KE) Keďže býva zvykom modliť sa za zosnulých počas prvých novembrových dní, vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha slávil 1. novembra zádušnú archijerejskú svätú liturgiu vo svojej rodnej Veľkej Poľane, zaniknutej obci pri Starinskej priehrade. Aj napriek nepriaznivému počasiu sa rodáci zúčastnili liturgie a pomodlili za svojich príbuzných, pochovaných na neďalekom cintoríne.

Vo svojej kázni vladyka Milan vyzdvihol dôležitosť spomienky na tých, ktorí sú už večnosti, na dôležitosť smrti v živote človeka, ktorá sa v Kristovi stáva začiatkom večného – blaženého života. Ako upozornil, na zosnulých si treba spomenúť, pripomenúť ich život prežitý vo viere vo vzkriesenie, v ktorom si aj ťažko pracujúci, obyčajní ľudia, dokázali nájsť čas na modlitbu, liturgiu a sviatosti, na čo však už moderní ľudia často zabúdajú.

Po archijerejskej liturgii nasledoval moleben k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a myrovanie. Následne sa prítomní spolu s vladykom presunuli na cintorín na kopci, kde sa medzi ruinami starého chrámu pomodlili panychídu za zosnulých.

TS KE informoval Richard Fučko

autor: TS KE
dátum: 02.11.2017


Foto: Richard Fučko