Gréckokatolícka eparchia Košice


Vladyka Milan Chautur sa stal jedným z laureátov Ceny Košického samosprávneho krajaV Košiciach 26. októbra slávnostne odovzdali najvyššie ocenenia Košického samosprávneho kraja pre tento rok. Medzi ocenenými bol aj vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, ktorý toto ocenenie získal za výrazný prínos pri budovaní ekumenizmu v Košickom kraji, za aktivity pri práci s mladými i sociálne znevýhodnenými skupinami a za rozhodujúci podiel pri začlenení Košickej eparchie do duchovného i spoločenského života kraja pri príležitosti svojho životného jubilea - 60. narodenín.

Zastupiteľstvo KSK na čele s jeho predsedom Zdenkom Trebuľom, ktorý ceny odovzdával, zvýraznilo, že vladyku Milana si pre jeho ľudskosť, otvorenosť a láskavosť vážia nielen gréckokatolíci. Pre mnohých ľudí sú jeho myšlienky, slová i činy veľkou pomocou. Vedú ich na neľahkej ceste, pomáhajú im nájsť východiská z ťažkých situácií. Pre mladých ľudí sa predovšetkým vďaka športovým aktivitám stal vzorom duchovného, ale i civilného života. Košická eparchia sa pod jeho vedením stala spoločenstvom, ktoré dáva priestor všetkým ľuďom, ktorí majú záujem otvoriť svoje srdcia, spolupracovať, pomáhať si, obohacovať sa navzájom.

Cena Košického samosprávneho kraja je verejným ocenením, ktoré udeľuje zastupiteľstvo občanom a kolektívom za osobitný prínos pre rozvoj samosprávneho kraja, za činy statočnosti, ľudskosti a hrdinstva, za vynikajúce tvorivé činy a výsledky dosiahnuté v humanitárnej, cirkevnej, kultúrnej a umeleckej, publicistickej, verejnoprospešnej, podnikateľskej, technickej alebo športovej činnosti.

TS KE informoval Martin Mráz

autor: TS KE
dátum: 02.11.2017


Foto: web.vucke.sk