Gréckokatolícka eparchia Košice


V rámci Stretnutia východných katolíckych hierarchov slovenkí eparchovia navštívili gréckokatolíckych rodákov v LondýneKošice, 30. október (TS KE) Na pozvanie vladyku Hliba Lonchynu, eparchu ukrajinskej gréckokatolíckej Eparchie Svätej Rodiny sa výročné Stretnutie východných katolíckych hierarchov Európy konalo 26. – 29. októbra v Londýne, Veľká Británia. Stretnutie biskupov sprevádzali mnohé konferencie, debaty, ale predovšetkým modlitba. Biskupi vzájomne zdieľali svoje nádeje i starosti, diskutovali o rôznych projektoch, ako aj rozoberali ťažkosti východných katolíkov v Európe. Všeobecnou témou stretnutia bolo ohlasovanie, poznanie a život viery v Kristovi, teda kerygma, katchéza a mystagógia. Zo Slovenska sa stretnutia zúčastnili košický eparcha vladyka Milan Chautura CSsR a vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha.

Obzvlášť špecifickým momentom stretnutia bola archijerejská svätá liturgia vo Westminsterskej katedrále, ktorú slávil Jeho Blaženosť vladyka Sviatoslav Ševčuk, väčší arcibiskup ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi, za účasti kazateľa na sv. liturgii kardinála Vincenta Nicholsa, arcibiskupa Westminsteru a prezidenta Katolíckej biskupskej konferencie Anglicka a Walesu, účastníkov stretnutia východných biskupov i mnohých latinských biskupov. Svätej liturgie sa zúčastnili aj reprezentanti miestnej Anglikánskej a Pravoslávnej cirkvi.

Stretnutie vyvrcholilo 29. októbra archijerejskou svätou liturgiou v ukrajinskej katedrále eparchie Svätej Rodiny, ktorej predsedal archieparcha vladyka Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kogregácie pre východné cirkvi.

Slovenskí eparchovia však v tento deň navštívili komunitu slovenských gréckokatolíkov v Londýne, ktorí sa stretávajú v bieloruskej gréckokatolíckej kaplnke nachádzajúcej sa v širšom centre mesta. Predsedajúcim svätej liturgie bol vladyka Peter Rusnák a prítomným sa prihovoril vladyka Milan Chautur. Povzbudil ich k vzájomnému stretávaniu sa pri eucharistickom stole, kde sa vytvára rodina cirkvi. Upozornil však aj na potrebu budovať domácu – rodinnú cirkev.

autor: TS KE
dátum: 30.10.2017


Foto: TS KE a Mazur/catholicchurch.org.uk