Gréckokatolícka eparchia Košice


V Trebišove sa uskutočnil metodický deň pedagogigckých zamenstnancov Košickej eparchieKošice, 30. október (TSKE) Na pôde Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta v Trebišove sa 27. októbra uskutočnil Metodický deň pedagógov cirkevných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košickej eparchie.

Zišlo sa tu približne 140 učiteľov, vychovávateľov, odborných a vedúcich pedagogických zamestnancov. Program Metodického dňa začal svätou liturgiou v miestnom farskom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Trebišove.

Hlavným slúžiteľom bol riaditeľ školského úradu Košickej eparchie otec Peter Orenič, ktorý vychádzajúc z evanjelia povzbudil prítomných pedagógov, aby tak ako oheň, ktorý svieti, má silu, hreje a zapaľuje, aj oni tieto atribúty používali pri svojom povolaní, sprevádzajúc svojich žiakov na ceste životom.

Po liturgii program Metodického dňa pokračoval v priestoroch školy, kde pre prítomných boli pripravené v šiestich sekciách prednášky na rôzne témy. Pozvaní lektori obohatili pedagógov nielen odborne, ale aj formačne. O príjemnú atmosféru Metodického dňa sa postaralo aj vedenie a zamestnanci Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta.

TSKE informoval Eparchiálny školský úrad Košickej eparchie

dátum: 30.10.2017
Foto: Ladislav Koščák