Gréckokatolícka eparchia Košice


Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Trebišove je jedným z najlepších na SlovenskuKošice, 24. október (TS KE) Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) v tomto roku už po tretíkrát poslal stredným školám informáciu o pridanej hodnote vo vzdelávaní zo slovenského jazyka a literatúry. Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Trebišove v zriaďovateľskej pôsobnosti Gréckokatolíckej eparchie Košice podľa tohto nezávislého hodnotenia poskytlo pridanú hodnotu vo vzdelávaní z uvedeného predmetu nad úrovňou očakávania.

Cirkevná škola, ako jedna z 539 slovenských stredných škôl, získala externé hodnotenie o príspevku školy ku vzdelávaniu žiakov z povinného maturitného predmetu Slovenský jazyk – Literatúra. Ohodnotenie dosvedčuje, že príspevok ku vzdelávaniu žiakov cirkevného gymnázia bol počas štyroch rokov ich vzdelávania na škole „nad úrovňou očakávania.“ Pridaná hodnota bola spracovaná na základe dát za tri ročníky absolventov, ktorí ukončili túto školu v rokoch 2015, 2016 a 2017. Škola sa umiestnila v skupine 7 gymnázií na Slovensku, ktoré sa môžu tešiť zo známky najvyššej kvality počas hodnotených rokov.

Vedenie školy verí, že dosiahnuté výsledky sú dôsledkom systematickej a cielenej práce na hodinách najmä slovenského jazyka a literatúry, ale aj kvalitným prepájaním medzipredmetových či prierezových vzťahov a súvislostí všetkých učiteľov cirkevnej školy.

TS KE informovalo a fotografie poskytlo vedenie Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa

autor: TS KE
dátum: 24.10.2017