Gréckokatolícka eparchia Košice


Vo Veľkom Ruskove vladyka Milan Chautur posvätil obnovený chrámKošice, 18. október (TS KE) Obnovený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky vo Veľkom Ruskove posvätil 15. októbra vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, ktorý následne v chráme slávil odpustovú archijerejskú svätú liturgiu. Vladyka v kázni vyzval veriacich farnosti vytvárať spoločenstvo, ktoré sa bude nielen stretávať v chráme pri bohoslužbách, ale ktoré bude jednou rodinou.

V závere správca farnosti otec Peter Labanič poďakoval všetkým, ktorí prispeli k úspešnému zrealizovaniu tohto diela a zároveň zagratuloval prítomnému otcovi Pavlovi Dancákovi st. k 60. výročiu jeho kňazstva, z ktorého 36 rokov strávil ako správca farnosti Nový Ruskov. Slávnosť sa zakončila myrovaním a sprievodom okolo chrámu s čítaním evanjelií.

Chrám bol postavený v roku 1909 a v roku 1929 bol zvnútra vyzdobený ikonostasom a nástennými maľbami, ktorých autorom je Jozef Bokšay. Hlavne z tohto dôvodu je na zozname národných kultúrnych pamiatok. Štefan Roman, zakladateľ a prvý predseda Svetového kongresu Slovákov a zároveň ruskovský rodák, prispel k stavbe katedrály Premenenia Pána v kanadskom Toronte, ktorá je vlastne zväčšená replika veľkoruskovského chrámu.

TS KE informoval otec Peter Labanič.

autor: TS KE
dátum: 18.10.2017


Foto: Miroslav Koreň