Gréckokatolícka eparchia Košice


Maďarskí gréckokatolíci navštívili mesto KošiceKošice, 17. október (TS KE) Veriaci z gréckokatolíckej farnosti Szerencs spolu s otcom Szabolcsom Csejoszkim, správcom farnosti Szerencs v Maďarsku, navštívili 14. októbra mesto Košice. Prehliadku zorganizoval otec Róbert Jáger, sekretár a hovorca košického eparchu. Po meste ich sprevádzal Dániel Dévald, bohoslovec Košickej eparchie.

Súčasťou prehliadky mesta bola návšteva Dómu svätej Alžbety spolu s kryptou Františka II. Rákócziho, exkurzia v pamätnom dome Rodostó, následne prehliadka dominikánskeho Kostola nanebovzatia Panny Márie. Poslednou zastávkou bol košický eparchiálny úrad na Dominikánskom Námestí, kde sa v kaplnke pomodlili Paraklis. Prítomní si mohli vypočuť aj prednášku o dejinách Košickej eparchie, o vzájomných vzťahoch veriacich rôznych národností a o ich spolužití. V závere vyjadril otec Szabolcs Csejoszki svoju vďaku otcovi Róbertovi Jágerovi za organizáciu dňa.

TS KE informoval Dániel Dévald.

autor: TS KE
dátum: 17.10.2017


Foto: Szabolcs Csejoszki