Gréckokatolícka eparchia Košice


Žiaci Cirkevnej základnej školy sv. Juraja putovali ku Klokočovskej BohorodičkeKošice, 14. október (TS KE) Pri príležitosti 100. výročia fatimských zjavení sa 12. októbra približne 90 žiakov Cirkevnej základnej školy sv. Juraja z Trebišova spolu s pedagógmi a riaditeľkou školy vybralo na púť k zázračnej ikone Presvätej Bohorodičky v Klokočove. Na tomto najznámejšom pútnickom mieste Košickej eparchie slávil svätú liturgiu za uzdravenie duše i tela otec Matúš Marcin, výpomocný duchovný tohto pútnického miesta, spoločne s duchovným správcom školy. Po prednáške o zázračnej ikone, ktorá tu slzila, si žiaci vypočuli homíliu o nebezpečenstvách súčasnej doby, ktorú zasahuje aj dnešnú mládež.

Nasledovalo milé obedňajšie posedenie so správcom farnosti otcom Petrom Čintalom. Žiaci sa po spoločnom obede presunuli k Vinianskemu jazeru, odkiaľ sa konal výstup na Viniansky hrad. Namáhavý výstup priniesol odmenu vo forme krásneho výhľadu na široké okolie. Následne si žiaci vypočuli odbornú prednášku z dejín hradu a dokonca sa stali súčasťou aj televízneho natáčania národnostného magazínu pre verejnoprávnu televíziu.

Informovalo a fotografie zaobstaralo vedenie školy.

autor: TS KE
dátum: 14.10.2017