Gréckokatolícka eparchia Košice


Kňazský deň Košickej eparchie rozoberal aspekty zrozumiteľnosti ohlasovania evanjeliaKošice, 12. október (TS KE) V priestoroch košického eparchiálneho úradu sa 12. októbra konal Kňazský deň Košickej eparchie, ktorého hlavnou témou bola „Zrozumiteľnosť ohlasovania evanjelia.“ Program začal vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, modlitbou Tretieho času a následne sa kňazom prihovoril zdôrazniac dôležitosť prípravy na obsahovú časť kázne a homílie, ale upozornil aj na formálnu stránku príhovoru, ktorá obsah Božieho slova sprostredkuje.

Katechetický aspekt zrozumiteľnosti ohlasovania evanjelia rozobral v prvej prednáške Mons. Marián Bublinec, biskupský vikár pre katechézu a novú evanjelizáciu Banskobytrickej diecézy. Otec Róbert Jáger, sekretár a hovorca košického eparchu, poukázal na biblický aspekt ohlasovania evanjelia. Tretia prednáška dňa sa zaoberala formálnou stránkou ohlasovania Božieho slova, ktorú kňazom priblížil doktorand Akadémie umení v Banskej Bystrici Marek Rozkoš.

Na poludnie sa vladyka Milan spolu s kňazmi pomodlili mariánsku modlitbu.

Záver kňazského dňa patril otázkam a diskusii ohľadne prezentovaných tém i rôznym oznamom a informáciám dôležitým pre farskú pastoráciu.

autor: TS KE
dátum: 12.10.2017
Foto: TS KE