Gréckokatolícka eparchia Košice


Katechéti Košickej eparchie rozoberali na Metodickom dni biblické knihyKošice, 10. október (TS KE) Na gréckokatolíckom eparchiálnom úrade v Košiciach sa 10. októbra uskutočnil Metodický seminár pre katechétov Košickej eparchie na tému Exegéza biblických kníh - Kniha Genezis a Evanjelium podľa Marka.

Katechéti a kňazi Košickej eparchie začali stretnutie modlitbou Tretej hodinky v kaplnke eparchiálneho úradu, kde ich privítal otec Marko Rozkoš, riaditeľ eparchiálneho úradu. Seminár uviedol otec Ján Ducár, riaditeľ Katechetického úradu. Pozvaným hosťom bol sekretár a hovorca košického eparchu otec Róbert Jáger, ktorý poukázal na historický kontext a hlavné posolstvo vybraných kníh. V závere katechétov pozdravil aj vladyka Milan Chautur, košický eparcha, s ktorým viedli dialóg o súčasných problémoch a výzvach učiteľského povolania. Seminár sa zakončil spevom Mnoholitstvia, želajúc Božie požehnanie všetkým katechétom a ich žiakom.

autor: DKÚ Košickej eparchie
dátum: 10.10.2017


Foto: DKÚ Košickej eparchie