Gréckokatolícka eparchia Košice


Vladyka Milan Chautur posvätil novozriadenú kaplnku v Družstevnej pri HornádeKošice, 8. október (TS KE) V obci Družstevná pri Hornáde neďaleko Košíc posvätil 8. októbra vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, novozriadenú kaplnku, ktorá sa nachádza v budove miestneho domu smútku. Úvodnou časťou slávenia bolo posvätenie nového prestola – oltára a kyvota – bohostánku. Pri tejto príležitosti miestne gréckokatolícke spoločenstvo oslávilo aj odpustovú slávnosť sviatku Presvätej Bohorodičky Ochrankyne, ktorý bol určený za patrocínium kaplnky.

Pri príležitosti Pamiatky svätých otcov siedmeho všeobecného snemu vladyka Milan pripomenul starostlivosť Otcov cirkvi zachovať pravé Kristovo učenie, ktoré je nesmierne dôležité pre spásu človeka. Upozornil, že je veľmi dôležité zrovnávať svoje názory, ktoré môžu byť neraz mylné, s ich jasnými definíciami viery, ktorá privádza k spáse, na rozdiel bludných názorov privádzajúcich do chaosu zatratenia.

Slávnosť sa zakončila myrovaním a obchodom okolo kaplnky s čítaním evanjelií na štyri svetové strany a pre všetkých prítomných bolo pripravené agapé v podobe makovníkov a orechovníkov, ktoré pripravili miestne veriace.

Stolárske a rezbárske práce pre zariadenie kaplnky vykonal Miroslav Keba. Slávnosti sa zúčastnil aj starosta obce Ján Juhás. Obec Družstevná pri Hornáde je filiálkou farnosti Košice – Staré Mesto a sväté liturgie sa tu slávia pravidelne už 19 rokov.

Špecifikom posviacky bolo zloženie prestola, ktorý sa spája klincami symbolizujúc tak Kristovo ukrižovanie. Následne sa oltár umýva mydlovou vodou, natiera sa červeným vínom, voňavkou a myrom pripomínajúc pohrebné obrady nad zosnulým Kristom. Potom sa prestol odieva ľanovým plátnom a obmotáva lanom, pričom na všetkých jeho stranách vznikajú symbolické kríže. V tomto prípade sa symbolicky zobrazuje zaodievanie mŕtveho Krista do pohrebných rubášov. Napokon sa oltár zaodieva vrchnými honosnými plachtami, ktoré naznačujú Kristovo víťazstvo nad smrťou.

autor: TS KE
dátum: 08.10.2017
Foto: Dávid Kováč